shutterstock_videreutdanning for lærere

Lærere tilfredse med etterutdanning

31/10/2014

Lærere som tar etterutdanning, er i stor grad er fornøyd med studiet de har tatt og med tilretteleggingen. En høy andel forteller at de har lært mye av å studere, og at de har forandret eller skal forandre egen undervisning og måte å jobbe på.

illustrasjonsbilde nettsak Kvalitet, kapasitet og relevans: Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning

29/10/2014

29. oktober ble boken Kvalitet, kapasitet og relevans: Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning utgitt under Cappelen Damm sin akademiske frokost.

shutterstock_digital tablett Viktig nettilbud for sterke og svake matematikkelever

27/10/2014

Den virtuelle matematikkskolen er et viktig nettbasert tilbud både for elever som ønsker utfordringer og for elever som trenger ekstra oppfølgning. Men det er rom for forbedringer.

shutterstock_FoU-tall Moderat vekst i Norges forsknings- og utviklingsinnsats

27/10/2014

Foreløpige tall for utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge viser at den samlede FoU-innsatsen utgjorde 51 milliarder kroner i 2013. I løpende priser gir dette en økning i FoU-innsatsen på i underkant av 3 milliarder fra 2012 og 5,5 milliarder fra 2011.

shutterstock_helseforskning Mer ressurser til helseforskning

24/10/2014

Helseforetak og private, ideelle sykehus rapporterte om samlede driftskostnader til forskning på 3,1 milliarder kroner i 2013.

Kvalitet, kapasitet og relevans Frokostseminar og boklansering: Kvalitet i høyere utdanning – bør vi lytte til studentene?

20/10/2014

Studentundersøkelser brukes i økende grad for å måle kvaliteten på studiene. Men er studentene i stand til å vurdere den faglige kvaliteten på studiet? Studentene verdsetter små fagmiljøer og godt sosialt miljø. Er vi i ferd med å forveksle studiekvalitet med trivsel, og tillegge studentenes mening for stor vekt? Eller er studentundersøkelser et nyttig korrektiv til tradisjonelle kvalitetsmål som forskningskvalitet og gjennomstrømning? Hvilken vekt bør vi legge på studentenes vurdering?

borjesson2 Den nordiske modellen for høyere utdanning under lupen

16/10/2014

NIFU organiserte 8. og 9. oktober konferansen Nordic Fields of Higher Education (NFHE) på Litteraturhuset. 100 besøkende, deriblant forskere og interessenter fra forskjellige land, kom for å diskutere og tilegne seg mer kunnskap om den nordiske modellen for høyere utdanning.

Difi_logo_norsk_rgb_liten Tilfredsstillende Difi-rapporter

16/10/2014

Rapportene til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) holder høy kvalitet og bærer preg av at forfatterne har god fagkunnskap. Men det er også rom for forbedringer.

Indikatorrapporten_Omslag_Part1 Indikatorrapporten 2014 lanseres

15/10/2014

Rapporten "Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer" gir en samlet oversikt over status og utvikling av virksomheten innenfor forskning, innovasjon, vitenskap og teknologi og bygger bl.a. på resultater fra de FoU-statistiske undersøkelsene. Rapporten inneholder beskrivelser og analyser av forsknings- og innovasjonsaktiviteten i Norge, internasjonale sammenligninger og en større tabelldel. I dag slippes den tolvte utgaven av serien som er utgitt siden 1997.

shutterstock_notater Den nordiske modellen for høyere utdanning

08/10/2014

Nasjonale systemers historie og tradisjoner varierer betydelig, og fortsetter å forme moderne høyere utdannings-systemer, -strukturer og -politikk.

shutterstock_forelesningssal Rekrutteringsmønstre nordisk høyere utdanning 1970-2010

08/10/2014

I 2011 ble forskningsnettverket Nordic Fields of Higher Education etablert med støtte fra NordForsk. Nettverket ledes av professor Mikael Börjesson ved Uppsala universitet, og består av forskningsgrupper fra ulike høyere utdannings-institusjoner og forskningsinstitutter i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

johan hjorth Artikler i anledning 100 år siden Hjorts 1914-avhandling

08/10/2014

For hundre år siden publiserte den norske havforskeren Johan Hjort sitt banebrytende verk «Fluctuations in the great fisheries of northern Europe, viewed in the light of biological research». I et spesialnummer av tidsskriftet ICES Journal of Marine Science, har to forskere ved NIFU, Vera Schwach og Dag W. Aksnes, bidratt med hver sin artikkel.

NFHE Nordic Fields of Higher Education conference

06/10/2014

The Nordic Fields of Higher Education conference will be held in Oslo on 8-9 Oct 2014, at the Litteraturhuset in Oslo, Norway. The conference is titled: “Nordic model at times of crisis – what is at stake?”

shutterstock_samarbeid med arbeidsliv Gulrøtter for styrket utdanningssamarbeid

06/10/2014

Resultatbasert finansiering er antakeligvis ikke det mest egnede virkemiddelet for å stimulere til økt samarbeid om utdanning mellom høyere utdanningsinstitusjoner og næringslivet. Det finnes en rekke andre økonomiske virkemidler som kan være vel så virkningsfulle.