shutterstock_helseforskning

Mer ressurser til helseforskning

24/10/2014

Helseforetak og private, ideelle sykehus rapporterte om samlede driftskostnader til forskning på 3,1 milliarder kroner i 2013.

Kvalitet, kapasitet og relevans Frokostseminar og boklansering: Kvalitet i høyere utdanning – bør vi lytte til studentene?

20/10/2014

Studentundersøkelser brukes i økende grad for å måle kvaliteten på studiene. Men er studentene i stand til å vurdere den faglige kvaliteten på studiet? Studentene verdsetter små fagmiljøer og godt sosialt miljø. Er vi i ferd med å forveksle studiekvalitet med trivsel, og tillegge studentenes mening for stor vekt? Eller er studentundersøkelser et nyttig korrektiv til tradisjonelle kvalitetsmål som forskningskvalitet og gjennomstrømning? Hvilken vekt bør vi legge på studentenes vurdering?

borjesson2 Den norske modellen for høyere utdanning under lupen

16/10/2014

NIFU organiserte 8. og 9. oktober konferansen Nordic Fields of Higher Education (NFHE) på Litteraturhuset. 100 besøkende, deriblant forskere og interessenter fra forskjellige land, kom for å diskutere og tilegne seg mer kunnskap om den nordiske modellen for høyere utdanning.

Difi_logo_norsk_rgb_liten Tilfredsstillende Difi-rapporter

16/10/2014

Rapportene til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) holder høy kvalitet og bærer preg av at forfatterne har god fagkunnskap. Men det er også rom for forbedringer.

Indikatorrapporten_Omslag_Part1 Indikatorrapporten 2014 lanseres

15/10/2014

Rapporten "Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer" gir en samlet oversikt over status og utvikling av virksomheten innenfor forskning, innovasjon, vitenskap og teknologi og bygger bl.a. på resultater fra de FoU-statistiske undersøkelsene. Rapporten inneholder beskrivelser og analyser av forsknings- og innovasjonsaktiviteten i Norge, internasjonale sammenligninger og en større tabelldel. I dag slippes den tolvte utgaven av serien som er utgitt siden 1997.

shutterstock_notater Den nordiske modellen for høyere utdanning

08/10/2014

Nasjonale systemers historie og tradisjoner varierer betydelig, og fortsetter å forme moderne høyere utdannings-systemer, -strukturer og -politikk.

shutterstock_forelesningssal Rekrutteringsmønstre nordisk høyere utdanning 1970-2010

08/10/2014

I 2011 ble forskningsnettverket Nordic Fields of Higher Education etablert med støtte fra NordForsk. Nettverket ledes av professor Mikael Börjesson ved Uppsala universitet, og består av forskningsgrupper fra ulike høyere utdannings-institusjoner og forskningsinstitutter i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

johan hjorth Artikler i anledning 100 år siden Hjorts 1914-avhandling

08/10/2014

For hundre år siden publiserte den norske havforskeren Johan Hjort sitt banebrytende verk «Fluctuations in the great fisheries of northern Europe, viewed in the light of biological research». I et spesialnummer av tidsskriftet ICES Journal of Marine Science, har to forskere ved NIFU, Vera Schwach og Dag W. Aksnes, bidratt med hver sin artikkel.

NFHE Nordic Fields of Higher Education conference

06/10/2014

The Nordic Fields of Higher Education conference will be held in Oslo on 8-9 Oct 2014, at the Litteraturhuset in Oslo, Norway. The conference is titled: “Nordic model at times of crisis – what is at stake?”

shutterstock_samarbeid med arbeidsliv Gulrøtter for styrket utdanningssamarbeid

06/10/2014

Resultatbasert finansiering er antakeligvis ikke det mest egnede virkemiddelet for å stimulere til økt samarbeid om utdanning mellom høyere utdanningsinstitusjoner og næringslivet. Det finnes en rekke andre økonomiske virkemidler som kan være vel så virkningsfulle.

doktorgrader-i-tall Liten nedgang i antall doktorgrader

01/10/2014

I første halvår 2014 ble det avlagt vel 800 doktorgrader ved norske læresteder. Det er en nedgang på 5 prosent sammenlignet med samme periode i 2013.

shutterstock_211281451lærer og elever-redusert Norsk lærerutdanning i endring

30/09/2014

En ny rapport viser at søkningen til lærerutdanningene har hatt litt større vekst enn søkningen til høyere utdanning generelt og utgjør nå om lag hver femte søker. Både den nye grunnskolelærerutdanningen og de integrerte mastergradene synes å være attraktive. Regjeringen bebuder nå at lærerutdanningen skal bli en femårig mastergrad, men denne utviklingen er alt i gang.

shutterstock_hva vet vi om høyere utdanning Hva vet vi egentlig om ulikhet i høyere utdanning i Norge?

25/09/2014

I en ny artikkel i Sosiologisk tidsskrift spør NIFU-forskerne Joakim Caspersen og Elisabeth Hovdhaugen hva vi egentlig vet om ulikhet i høyere utdanning, og hva sosiologene egentlig tenker om ulikhet i høyere utdanning.

shutterstock_kvalitet i utdanning Forsker på kvalitet, innhold og relevans i studieforberedende utdanningsprogram

23/09/2014

I stortingsmeldingen På rett vei fremheves manglende kunnskap om og lite forskning på studieforberedende utdanningsprogram og forholdet mellom videregående opplæring og høyere utdanning. På bakgrunn av dette har NIFU fått i oppdrag av Utdanningsdirektoratet å studere kvalitet, innhold og relevans i de studieforberedende utdanningsprogrammene.