Indikatorrapporten_Omslag_Part1

Lansering av Indikatorrapporten 2014: Er vi klare for høye ambisjoner?

17/09/2014

Onsdag 15. oktober kl. 12.00 til 15.00 lanseres Indikatorrapporten 2014. Dette er tolvte utgave av en rapportserie utgitt av Norges forskningsråd siden 1997.

omslag new voices Boklansering: New voices in Norwegian Educational Research

17/09/2014

Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning inviterer til lansering av boken New voices in Norwegian Educational Research 19. september kl. 16.00-18.00.

shutterstock_bygg_og_anlegg Lærlingklausuler fungerer ikke som planlagt

15/09/2014

Hittil har lærlingklausuler i liten grad har bidratt til flere læreplasser.

shutterstock_anleggsarbeid Stort behov for fagskoleutdannede blant NHO-bedrifter

11/09/2014

Nesten en femtedel av NHOs medlemsbedrifter har et stort behov for å rekruttere personer med utdanning på fagskolenivå. Nesten alle NHO-bedriftene som trenger fagskolekompetanse, har også store problemer med å skaffe seg den kompetansen de trenger.

shutterstock_lærer-ungdom-pc-redusert Tilfreds med Lektor2-ordning

11/09/2014

Når lærere og bedriftsansatte vurderer innsats opp mot utbytte i Lektor2-ordningen, konkluderer de svært positivt. Elevene har på sin side en mer sammensatt oppfatning av undervisningens kvalitet og betydning for deres realfagsinteresse.

Universitetet_i_oslo Kan vi stole på universitetsrangeringer?

10/09/2014

Universiteters størrelse, nobelpriser og internasjonale kjennskap er viktig for å gjøre det godt på rangeringer over verdens beste universiteter. På disse områdene sliter norske universiteter. De mest kjente rangeringene er basert på kriterier som sier lite om kvaliteten på undervisningen og vektlegger i varierende grad faktorer universitetene selv kan påvirke.

shutterstock_internasjonalisering Ujevn fordeling av internasjonale aktiviteter

10/09/2014

Forskere ved NIFU Agnete Vabø og Jannecke Wiers-Jenssen har en artikkel i Zeitschrift für Pädagogik om internasjonalisering, diversifisering og kvalitet i høyere utdanning.

shutterstock_bokstabel og briller - Viktig med en viss størrelse

09/09/2014

En viss minstestørrelse har positiv betydning for universiteter og høgskoler, særlig når det gjelder utdanning, administrasjon og forskningsadministrativ støtte, og for kunne utvikle sosialt robust kunnskap.

shutterstock_kunnskapsdeling Forskere er ikke gjerrige med kunnskapen sin

08/09/2014

De aller fleste vitenskapelig ansatte ved norske universiteter og høgskoler deltar aktivt i å dele kunnskapen med interessenter, media og brukere. Hele 93 prosent har i løpet av den siste treårsperioden vært involvert i slike aktiviteter. Mer enn halvparten har deltatt i det offentlige ordskiftet og like mange deler sin kunnskap direkte til interesserte brukere. Påstander som at norske forskere er gjerrige med kunnskapen eller at de sitter i elfenbenstårn er myter uten rot i virkeligheten.

entreprenørskapsutdanning Frokostseminar onsdag 24. september kl. 08.30-10.00: Entreprenørskapsutdanning i Norge

08/09/2014

Hva er entreprenørskapsutdanning? Hvor utbredt er det i grunnopplæring og høyere utdanning? Hvilke effekter av entreprenørskapsutdanning kan vi eventuelt se?

shutterstock_tavle og vitnemål Karakterer: rom for forhandling?

04/09/2014

Private videregående skoler har et større avvik mellom eksamens- og standpunktkarakterer enn offentlige skoler, men dette gjelder ikke for alle private skoler. Samtidig viser intervjuer at private og offentlig skoler arbeider på lik måte når de setter karakterer.

høgskolen i nesna Bør engasjere seg mer i nettverkssamarbeid

04/09/2014

Ved Høgskolen i Nesna (HiNe) utgjør antall publikasjonspoeng per tilsatt i undervisnings- og forskerstillinger bare to tredjedeler av gjennomsnittet for de statlige høgskolene. Et hovedproblem er at en relativt liten andel av de faglig tilsatte publiserer i «tellende» publiseringskanaler. Et annet problem er at det publiseres for få artikler i Nivå 2-tidsskrifter.

Universitetet_i_oslo Seminar onsdag 10. september kl. 10.00-12.00: Sannheten bak universitetsrangeringene

02/09/2014

Hva er det som gjør at noen universiteter gjør det godt, mens andre gjør det dårlig på internasjonale rangeringer? Er tre nobelpriser mer verdt enn 300 vitenskapelige artikler? Er det viktigere å være populær enn å ha god undervisning?

omslag til forskningsbasert utdanning Lanseringsseminar mandag 15. september kl. 15.15-16.30: Forskningsbasert utdanning?

28/08/2014

Blir undervisningen bedre dersom lærerpersonalet driver med forskning? Lærer studentene mer dersom de får innføring i forskningsarbeid? Blir yrkesutøvelsen bedre dersom fremtidige profesjonsutøvere i sin utdanning lærer å anvende forskningsbasert kunnskap?