shutterstock_96451307_ elever vgs

Uforberedt på mer ansvar og selvstendighet

24/06/2016

Elever i ungdomsskolen er godt forberedt på undervisningsmåtene som møter dem i videregående skole. Men de er uforberedt på at de får større selvstendighet og ansvar i læringsarbeidet.

shutterstock_284891573_sivilingeniører Stor økning i arbeidsledigheten blant nyutdannede sivilingeniører

22/06/2016

Utviklingen på arbeidsmarkedet de siste to årene varierer mye mellom utdanningsgrupper. For sivilingeniørene økte ledigheten blant de nyutdannede fra 6 prosent i 2013 til 15 prosent i 2015.

shutterstock_norske universiteter PhD-stipend i statsvitenskap

20/06/2016

Institutt for statsvitenskap har en ledig stilling som doktorgradsstipendiat i forbindelse med Sentre for studier av forskningskvalitet og effekter, R-QUEST.

shutterstock_phd-redusert Elken og Sandsør forsvarer sine avhandlinger for graden ph.d

17/06/2016

Denne uken har to forskere ved NIFU disputert.

Forskningspolitikk 2-2016_ forside_nyhetstekst Nytt nummer av Forskningspolitikk

14/06/2016

Forskningspolitikk 2/2016 foreligger nå. Kronikken drøfter betingelsene for forskningsfrihet i dansk sektorforskning etter ministeravgang som følge av pynting på tall i forskningsrapport. Vi har intervjuet Arvid Hallén som fratrer som administrerende direktør i Norges forskningsråd ved slutten av året. Mats Benner og Sverker Sörlin gir sine innspill til den kommende svenske forskningspropositionen.

shutterstock_203936089_forelesning Ny artikkel “Universities and external engagement activities: Particular profiles for particular universities?”

14/06/2016

Taran Thune, Ingvild Reymert, Magnus Gulbrandsen og Per Olaf Aamodt har publisert en ny artikkel i tidsskriftet Science and Public Policy.

shutterstock_170897903_arbeidsledig Lansering av NIFUs kandidatundersøkelse: I hvor stor grad påvirkes nyutdannede mastere av nedgangskonjunkturen?

08/06/2016

Frokostseminar onsdag 22. juni kl. 08.30-10.00: Kandidatundersøkelsen 2015 viser hvordan det går med nyutdannede mastere i det norske arbeidsmarkedet. I hvilken grad er de nyutdannede påvirket av den økte ledigheten? Hvordan er de forskjellige faggruppene berørt?

HiL_HiHe2 Fusjon kan gi universitetsstatus

02/06/2016

En fusjon mellom Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer gir realistiske muligheter til å oppnå universitetsstatus i løpet av få år.

shutterstock_309289910_utdanningsledelse NIFU-seminar 10. juni: Utdanningsledelse – løsning eller problem?

27/05/2016

Nye data viser at utdanningsledelse er svært komplekst organisert. Samtidig tyder systematiske forskjeller mellom læresteder på at kultur og tradisjoner betyr mye for hvordan utdanningsvirksomheten organiseres og ledes. Hvem er det som tar beslutningene? Hvordan bør utdanningsvirksomheten styres og ledes? Hva forklarer variasjonene i styring og ledelse?

edtech Seminar om Learning Analytics

27/05/2016

Sammen med Oslo EdTech-cluster har NIFU nylig arrangert seminar om Learning Analytics.

bygget Ledige stillinger

26/05/2016

NIFU søker forskere til flere av sine områder. Vi tilbyr et stimulerende, tverrfaglig forskningsmiljø, med utfordrende forsknings- og utredningsprosjekter innen studier av utdanning, forskning og innovasjon samt innenfor statistikkproduksjon og indikatorutvikling. NIFU har bred internasjonal kontaktflate og høy synlighet i media.

shutterstock_145330801_ fagskole Effektiv drift av fagskoler

19/05/2016

Sett under ett drives fagskolene i Norge kostnadseffektivt, blant annet fordi skolene mobiliserer ressurser som ikke fullt ut betales over skolenes budsjetter. Det er stor spredning mellom skolene i kostnader per student, også mellom skoler innenfor samme fagområde.

shutterstock_114578596_oljearbeidere Styring og styrking av en fragmentert sektor

19/05/2016

NIFU har på oppdrag av Kunnskapsdepartementet gjennomført en evaluering av Nasjonalt fagskoleråd.

shutterstock_139617071_elev med notatblokk Et riktig bilde av kvaliteten i de videregående skolene?

11/05/2016

NIFU-seminar: SØF-rapporten «Skolekvalitet i videregående opplæring» konkluderer med stor variasjon i skolekvalitet mellom de videregående skolene i Norge. Men hvor godt egnet er egentlig funnene som verktøy for å forbedre de videregående skolene?