Flyfoto over Stavanger Universitetssjukehus (SUS),  Våland.

Helse Stavanger og Diakonhjemmet sykehus mest sitert

20/08/2014

En siteringsanalyse av vitenskapelige artikler fra norske helseforetak fra 2005-2011 viser at forskningen ved Helse Stavanger og Diakonhjemmet sykehus er gjennomsnittlig mest sitert ved norske helseforetak.

shutterstock_offentlig finansiert forskning Fungerer det norske systemet for kommersialisering av forskning?

19/08/2014

Fra august 2014 til juni 2015 skal NIFU på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet evaluere virkemiddelapparatet for kommersialisering av offentlig finansiert forskning.

entreprenørskapsutdanning Ny bok om entreprenørskapsutdanning i Norge

19/08/2014

Forskning på entreprenørskapsutdanning er på frammarsj i Norge og i Europa. Nå kommer den første boka som diskuterer både tilnærminger, utbredelse og effekter av entreprenørskapsutdanning i Norge.

HIOA Enkle organisatoriske grep ved HiOA kan gi stor gevinst

15/08/2014

NIFU gir formelle og strukturelle endringsforslag som kan bidra til at Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) styrker sin posisjon som det fremste, norske lærested for arbeidsrelevant utdanning og forskning.

tabeller Egne tabeller fra Kandidatundersøkelsen 2013

03/07/2014

Nå er det mulig å lage egne tabeller fra NIFUs kandidatundersøkelse 2013. Undersøkelsen omfatter masterkandidater fra våren 2013 fra universiteter og høgskoler. Hovedresultatene er publisert i NIFU-rapport nr. 17-2014.

shutterstock_universitet Nytt register over europeiske universiteter og høgskoler (ETER)

03/07/2014

NIFU deltar i konsortiet som har samlet inn data til ETER-databasen sammen med Universita della Svizzera italiana (USI), Sapienza Universita di Roma og Joanneum Research i Østerrike.

shutterstock_gutt og jente ved pc Positive til satsing på ungdomstrinnet

02/07/2014

Satsingen «Ungdomstrinn i utvikling» har som mål å gjøre opplæringen på ungdomstrinnet mer praktisk og variert. De første resultatene fra satsingen viser at optimismen er stor, og at denne øker i takt med økt involvering.

shutterstock_online education Kapittel om nettbasert undervisning

30/06/2014

Cathrine Tømte, Arne Fevolden og Dorothy Sutherland Olsen ved NIFU har skrevet et av kapitlene i boken E-Learning as a Socio-Cultural System: A Multidimensional Analysis. Bidraget heter “To MOOC or not to MOOC? - A case study of Norway”.

shutterstock_kuleramme Mye forskning som handler om læring hos barn med utviklingshemning

27/06/2014

En gjennomgang viser at det finnes et betydelig antall studier om barn med psykisk utviklingshemning og læring, og at mange tiltak, verktøy og undervisningsmetoder er utviklet.

lærer-blå-kjole Sterkere tilbakemeldingskultur i norske skoler

25/06/2014

Norge kan vise til relativt høy sammenheng mellom læreres klasseromsledelse og deres tilbakemelding til elever om faglige resultater.

Forskningspolitikk-2-2014_forside-web Nytt nummer av Forskningspolitikk

25/06/2014

Forskningspolitikk 2/2014 foreligger nå. Næringslivet i Norge er like innovativt som i andre nordiske land, viser Statistisk sentralbyrås siste innovasjonsundersøkelse. – Den viktigste forskningspolitiske nyheten i Norge i år, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om den nye strategien han nylig la fram om Norges forsknings- og innovasjonssamarbeid med EU. NIFU-forsker avviser at resultatene fra instituttets kandidatundersøkelse gir dekning for påstander om «mastersyke».

shutterstock_simulering Artikkel om hasardmodell med uobservert heterogenitet

13/06/2014

Artikkelen «Flexible parametric estimation technique for a competing risks model with unobserved heterogeneity: a Monte Carlo study», skrevet av forsker ved NIFU Pål Børing, er publisert i tidsskriftet Journal of Statistical Computation and Simulation.

polarforskning Polarforskning i kongeriket Danmark er kartlagt

12/06/2014

Totalt 723 millioner kroner ble brukt på polarforskning i 2013 ved institusjoner og institutter i Danmark, Grønland og Færøyene. I form av arbeidsinnsats, ble totalt 611 polarforskningsårsverk utført.

shutterstock_psychology-redusert Vellykket rekrutteringstiltak for dobbelkompetanse i psykologi

04/06/2014

Prosjekt dobbelkompetanse i psykologi har vært et hensiktsmessig virkemiddel for å styrke rekrutteringen av psykologer med både ph.d.-grad og spesialistgodkjenning.