shutterstock_lærer-tavle-elev_middels

Nominert til pris for beste norskspråklige artikkel

07/12/2016

Redaksjonen i Sosiologi i dag har nominert artikkelen «Kampen om karakteren. Elevers motspill i møte med læreres vurderingspraksis i videregående skole», skrevet av NIFU-forskerne Berit Lødding, Idunn Seland og Tine S. Prøitz, til Sosiologforeningens pris for beste norskspråklige artikkel 2016.

mangfold Flere innvandrere og etterkommere av innvandrere i norsk forskning

07/12/2016

Innvandrere og etterkommere av innvandrere utgjorde en fjerdedel av forskerpersonalet i norsk forskning og høyere utdanning i 2014. Dette er høyere enn i befolkningen totalt, samt blant sysselsatte med høyere utdanning og blant studentene.

shutterstock_150215990_lærer svart Frokostseminar 7. desember: Mangfold i norsk akademia

06/12/2016

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning inviterer til frokostseminar om mangfold i akademia. Kunnskapsdepartementet ga oppdraget med å fremskaffe relevant statistikk til Statistisk sentralbyrå (SSB) og NIFU, og nå er resultatet klart.

shutterstock_IKT Forskerseminar 15. desember: Moving forward with ICT in education: what makes the difference?

01/12/2016

NIFU inviterer til forskningsseminar med Jo Tondeur ved Universitet i Ghent. Han vil snakke om IKT i utdanningen.

NIFUreport2016-37 Styrket samfunnsvitenskapelig forskning på ren energi

30/11/2016

En ny studie fra NIFU viser en klar vekst for norsk samfunnsvitenskapelig forskning innenfor miljøvennlig energi. Feltet omfatter i dag mange norske institusjoner og kjennetegnes av et mer modent samarbeidslandskap nasjonalt så vel som internasjonalt.

kaja og susanne Kronikk: Europeisk næringslivsforskning domineres av menn

30/11/2016

Medisinske nyvinninger, ny teknologi og forskningsbaserte politiske beslutninger påvirker livene vi lever. Dersom man mener at kvinner og menn har ulike perspektiv å tilføre samfunnsutviklingen, bør man bekymres av kjønnsbalansen blant forskere. Den er oppsiktsvekkende skjev og har vært det i mange år – særlig i næringslivet.

shutterstock_384985675.jpg-nyansatt Arbeidsgivere fornøyde med nyutdannede med høyere utdanning og fagskoleutdanning

29/11/2016

Mange virksomheter mener at de har behov for å rekruttere flere med høyere utdanning de neste fem årene. De er også generelt fornøyde med kvalifikasjonene til nyutdannede med høyere utdanning og fagskoleutdanning.

shutterstock_126490904.jpg_samarbeid Strategi for pedagogisk-psykologisk tjeneste på riktig vei

29/11/2016

Implementeringen av Strategi for etter- og videreutdanning i PP-tjenesten er på rett spor når det gjelder lederutdanningen og de regionale nettverkene. Men det finnes hindringer i veien for mer systemrettet arbeid.

shutterstock_320991551_helseforskning Forskes mer innen kommunale helse- og omsorgstjenester

28/11/2016

Forskning knyttet til kommunale helse- og omsorgstjenester øker. De samlede utgiftene til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2015 anslås til vel 800 millioner.

shutterstock_246120358_publisering bok mennesker Åpent R-QUEST-seminar 29. november: Måling av forskningskvalitet – er siteringer veiledende eller villedende?

25/11/2016

NIFU og forskningssenteret R-QUEST inviterer til workshop om siteringer og måling av kvalitet i forskning.

shutterstock_486835249 videreutdanning klasserom Høy deltakelse i videreutdanningsprogram for matematikk

22/11/2016

MatematikkMOOC er landets største videreutdanningstilbud innenfor Kompetanse for kvalitet-satsingen.

shutterstock_71166691 lærer elever skriveopplæring Færre karakterer gir bedre tid til skriveopplæring i norskfaget

22/11/2016

Hva skjer med norskundervisningen hvis elevene bare skal ha én eller to halvårskarakterer i faget? I en ny NIFU-rapport forteller lærere at dette gir dem bedre tid til å gi elevene skriveopplæring.

stilling_ledig NIFU søker samfunnsforskere

16/11/2016

NIFU har høy aktivitet og søker dyktige samfunnsforskere. Vi søker forskere til følgende forskningsområder: studier av høyere utdanning, studier av grunnopplæringen og studier av forskning og innovasjon.

shutterstock_418409527_student kvinne ovenfra bøker Ingen åpenbare løsninger for Høgskolen i Molde

15/11/2016

På bakgrunn av de pågående strukturendringer i universitets- og høgskolesektoren har NIFU på oppdrag for Høgskolen i Molde utredet alternative utviklingsmuligheter for høgskolen. Utredningen er en del av kunnskapsgrunnlaget for høgskolens veivalg i det nye universitets- og høgskolelandskapet.