Forside_2015

Indikatorrapporten 2015: Norske forskere publiserer stadig mer, og siteres oftere

28/09/2015

Indikatorrapporten blir lagt fram på et seminar i Forskningsrådet torsdag 24. september. Rapporten gir en oppdatert status over forskning og innovasjon i Norge.

shutterstock-doktorgradslue-middels Litt færre doktorgrader, men flere kvinner

28/09/2015

Doktorgradsstatistikk for første halvår 2015 viser at det ble avlagt tre prosent færre grader enn i samme periode i fjor. Antall kvinnelige doktorander fortsetter imidlertid å øke. Kvinner sto for 54 prosent av vårsemesterets disputaser.

shutterstock_ped til skriveopplæring Frokostseminar tirsdag 27. oktober kl. 08.15-09:30: Pennal eller Pad – hvilke verktøy bør dominere den første skriveopplæringen?

17/09/2015

I Norge er det nå noen skoler som har begynt å eksperimentere med nettbrett. Men hva tjener vi ved å gå fra blyant og papir til nettbrett, og hva går tapt?

Stor forside DU Boklansering: Pedagogikk for det uforutsette

14/09/2015

Forsvarets høgskole og Fagbokforlaget inviterer til lansering av boken Pedagogikk for det uforutsette 21. september kl. 12:00-14:00. NIFU-forsker Tone Cecilie Carlsten har bidratt med kapittel.

shutterstock_helseforskning2 3,1 milliarder til helseforskning

10/09/2015

Helseforetak og private, ideelle sykehus rapporterte om samlede driftskostnader til forskning på snaut 3,1 milliarder kroner i 2014. Beløpet omfatter all ressursbruk til forskning som er bokført i helseforetak og private, ideelle sykehus, dvs. lønnskostnader, varekostnader, andre driftskostnader inkludert avskrivninger mv.

SFU-logo Hensiktsmessig å videreføre prestisjeordning for høyere utdanning

09/09/2015

Ordningen Sentre for fremragende utdanning er et godt virkemiddel for fagspesifikke kvalitetsutfordringer, og bidrar til integrasjon og samarbeid om kvalitetsutviklingen.

shutterstock_finske sysselsatte Finske sysselsatte mest innovative

04/09/2015

Sammenliknet med dansker, nederlendere og nordmenn, er finner de som holder seg best oppdatert nye produkter og tjenester.

si Ledige stillinger i NIFU

01/09/2015

NIFU søker forskere til flere av sine forskningsområder og en rådgiver/forsker til statistikkvirksomheten. Vi tilbyr et spennende fagmiljø, med utstrakt teamarbeid og et bredt spekter av prosjekter nær tilknytning til politiske beslutningsprosesser

Forside_2015 Lansering av Indikatorrapporten 2015: Tid for bærekraftig omstilling – har vi kunnskapen som trengs?

28/08/2015

Torsdag 24. september kl. 12.00 til 15.00. Med fallende oljepriser har behovet for omstilling av norsk økonomi fått økt aktualitet. I tillegg kommer behovet for å løse store samfunnsutfordringer og fornye vår offentlige sektor. Forskning og innovasjon anses som helt sentralt for å møte alle disse utfordringene.

shutterstock_bøker og pad_redusert Lærere velger papir

24/08/2015

De fleste lærere bruker i hovedsak papirbaserte lærebøker. Men to av tre lærere ønsker å bruke digitale læremidler i større grad enn de gjør i dag.

shutterstock_kommersialisering av forskning Effektivt virkemiddelapparat

20/08/2015

Det er utviklet et relativt velfungerende system for kommersialisering rundt flere av universitetene samt noen instituttmiljøer.

shutterstock_kommers av forskn arendal Arendalsuka: Torbjørn Røe Isaksen mottar NIFU-evaluering (streames)

17/08/2015

Regjeringen ga i 2014 NIFU i oppdrag å evaluere virkemiddelapparatet for kommersialisering av offentlig finansiert forskning. Nå lanseres rapporten.

shutterstock_kompetanse for fremtiden Arendalsuka: Kompetanse for fremtidens Norge (streames)

14/08/2015

Universitetene og høyskolene skal sørge for gode kandidater til arbeids- og næringslivet, og samtidig utvikle kunnskap for utforming av fremtidens samfunn. Hvordan kan vi sikre oss den kompetansen Norge vil trenge i fremtiden? Hva kan fremtidsstudier fortelle – og hva kan de ikke fortelle? Hvordan kan vi samarbeide om å møte disse utfordringene?

shutterstock_135382049 NIFU søker forskningsleder til studier av grunnopplæring

03/08/2015

Forskningslederen har faglig lederansvar og personalansvar for forskningsområdet studier av grunnopplæring, som også omfatter barnehagefeltet.