doktorgrader-i-tall

Liten nedgang i antall doktorgrader

01/10/2014

I første halvår 2014 ble det avlagt vel 800 doktorgrader ved norske læresteder. Det er en nedgang på 5 prosent sammenlignet med samme periode i 2013.

shutterstock_211281451lærer og elever-redusert Norsk lærerutdanning i endring

30/09/2014

En ny rapport viser at søkningen til lærerutdanningene har hatt litt større vekst enn søkningen til høyere utdanning generelt og utgjør nå om lag hver femte søker. Både den nye grunnskolelærerutdanningen og de integrerte mastergradene synes å være attraktive. Regjeringen bebuder nå at lærerutdanningen skal bli en femårig mastergrad, men denne utviklingen er alt i gang.

shutterstock_hva vet vi om høyere utdanning Hva vet vi egentlig om ulikhet i høyere utdanning i Norge?

25/09/2014

I en ny artikkel i Sosiologisk tidsskrift spør NIFU-forskerne Joakim Caspersen og Elisabeth Hovdhaugen hva vi egentlig vet om ulikhet i høyere utdanning, og hva sosiologene egentlig tenker om ulikhet i høyere utdanning.

shutterstock_kvalitet i utdanning Forsker på kvalitet, innhold og relevans i studieforberedende utdanningsprogram

23/09/2014

I stortingsmeldingen På rett vei fremheves manglende kunnskap om og lite forskning på studieforberedende utdanningsprogram og forholdet mellom videregående opplæring og høyere utdanning. På bakgrunn av dette har NIFU fått i oppdrag av Utdanningsdirektoratet å studere kvalitet, innhold og relevans i de studieforberedende utdanningsprogrammene.

Indikatorrapporten_Omslag_Part1 Lansering av Indikatorrapporten 2014: Er vi klare for høye ambisjoner?

17/09/2014

Onsdag 15. oktober kl. 12.00 til 15.00 lanseres Indikatorrapporten 2014. Dette er tolvte utgave av en rapportserie utgitt av Norges forskningsråd siden 1997.

omslag new voices Boklansering: New voices in Norwegian Educational Research

17/09/2014

Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning inviterer til lansering av boken New voices in Norwegian Educational Research 19. september kl. 16.00-18.00.

shutterstock_bygg_og_anlegg Lærlingklausuler fungerer ikke som planlagt

15/09/2014

Hittil har lærlingklausuler i liten grad har bidratt til flere læreplasser.

shutterstock_anleggsarbeid Stort behov for fagskoleutdannede blant NHO-bedrifter

11/09/2014

Nesten en femtedel av NHOs medlemsbedrifter har et stort behov for å rekruttere personer med utdanning på fagskolenivå. Nesten alle NHO-bedriftene som trenger fagskolekompetanse, har også store problemer med å skaffe seg den kompetansen de trenger.

shutterstock_lærer-ungdom-pc-redusert Tilfreds med Lektor2-ordning

11/09/2014

Når lærere og bedriftsansatte vurderer innsats opp mot utbytte i Lektor2-ordningen, konkluderer de svært positivt. Elevene har på sin side en mer sammensatt oppfatning av undervisningens kvalitet og betydning for deres realfagsinteresse.

Universitetet_i_oslo Kan vi stole på universitetsrangeringer?

10/09/2014

Universiteters størrelse, nobelpriser og internasjonale kjennskap er viktig for å gjøre det godt på rangeringer over verdens beste universiteter. På disse områdene sliter norske universiteter. De mest kjente rangeringene er basert på kriterier som sier lite om kvaliteten på undervisningen og vektlegger i varierende grad faktorer universitetene selv kan påvirke.

shutterstock_internasjonalisering Ujevn fordeling av internasjonale aktiviteter

10/09/2014

Forskere ved NIFU Agnete Vabø og Jannecke Wiers-Jenssen har en artikkel i Zeitschrift für Pädagogik om internasjonalisering, diversifisering og kvalitet i høyere utdanning.

shutterstock_bokstabel og briller - Viktig med en viss størrelse

09/09/2014

En viss minstestørrelse har positiv betydning for universiteter og høgskoler, særlig når det gjelder utdanning, administrasjon og forskningsadministrativ støtte, og for kunne utvikle sosialt robust kunnskap.

shutterstock_kunnskapsdeling Forskere er ikke gjerrige med kunnskapen sin

08/09/2014

De aller fleste vitenskapelig ansatte ved norske universiteter og høgskoler deltar aktivt i å dele kunnskapen med interessenter, media og brukere. Hele 93 prosent har i løpet av den siste treårsperioden vært involvert i slike aktiviteter. Mer enn halvparten har deltatt i det offentlige ordskiftet og like mange deler sin kunnskap direkte til interesserte brukere. Påstander som at norske forskere er gjerrige med kunnskapen eller at de sitter i elfenbenstårn er myter uten rot i virkeligheten.

entreprenørskapsutdanning Frokostseminar onsdag 24. september kl. 08.30-10.00: Entreprenørskapsutdanning i Norge

08/09/2014

Hva er entreprenørskapsutdanning? Hvor utbredt er det i grunnopplæring og høyere utdanning? Hvilke effekter av entreprenørskapsutdanning kan vi eventuelt se?