politihøgskolen_beskåret

Til dels kjønnsbalansert

20/10/2016

Det er god kjønnsbalanse blant førsteamanuensene, men dårlig kjønnsbalanse på professornivå ved Politihøgskolen.

Forskningspolitikk 3-2016_side 1_til nyhet2 Nytt nummer av Forskningspolitikk

18/10/2016

Forskningspolitikk 3/2016 foreligger nå. Nummerets tema er Open Access. CRIStin gir en oversikt over status i arbeidet med overgang til Open Access. Curt Rice har i nummerets intervju synspunkter på blant annet Open Access og endringene i “tellekantsystemet”. Mye av diskusjonen om humanioras og samfunnsvitenskapenes "impact” i samfunnet bygger på misforståelser, hevdes det i nummerets kronikk.

studenter i forskning Betydelig vekst i Norges FoU-innsats

18/10/2016

Foreløpige tall for utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2015 viser at den samlede FoU-innsatsen utgjorde over 60 milliarder kroner. I løpende priser gir dette en økning i FoU-innsatsen på nesten 6,5 milliarder fra 2014, tilsvarende 12 prosent.

shutterstock_studenter overutdanning NIFU inviterer til forskningsseminar i studier av høyere utdanning

18/10/2016

Lise Degn fra Aarhus universitet kommer på besøk og hun vil presentere sitt arbeid om organisatoriske implikasjoner av radikale endringsprosesser i høyere utdanning. Hennes presentasjon vil først se på erfaringene i Danmark med sammenslåingsprosessene som systemet har gått gjennom de siste årene.

shutterstock_225178372_auditorium_universitet Norske universiteter: Gode fasiliteter men misnøye med støttefunksjonene

18/10/2016

Norske universiteter skiller seg positivt ut fra gjennomsnittet med hensyn til tekniske fasiliteter. Men misnøyen med sekretær, undervisnings- og forskningsassistanse er stor i Norge.

cay NIFU-forsker Cay Gjerustad disputerer

12/10/2016

14. oktober 2016 forsvarer Gjerustad sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Forside 2016 700px Nye horisonter for norsk forskning? – Lansering av Indikatorrapporten 2016

05/10/2016

Onsdag 19. oktober lanseres Indikatorrapporten 2016, som gir oppdatert status for forskning og innovasjon i Norge, samt et et internasjonalt overblikk og regionale sammenligninger.

290px-Tromsouniversity_administrationbuilding Sammensatt organisasjonsstruktur

04/10/2016

Dagens organisasjonsstruktur ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT Norges arktiske universitet) er preget av en kompleksitet og flere iboende dilemmaer som griper inn i universitetets styringsevne og som kan virke som barrierer for integrasjon mellom campuser og faglige synergieffekter.

bygget NIFU søker prosjektassistenter

03/10/2016

NIFU søker etter to prosjektassistenter til ettårige engasjement ved henholdsvis forskningsområdet «studier av grunnopplæringen» og forskningsområdet «studier av høyere utdanning». Stillingen passer godt for personer som skal begynne på eller som nettopp har avsluttet en mastergrad, og som ønsker kjennskap til samfunnsvitenskapelige forskningsmiljø.

shutterstock_FoU-tall Artikkel om produktivitet og nasjonale indikatorer for forskning og utvikling

03/10/2016

NIFU-forskerne Dag W. Aksnes, Gunnar Sivertsen og Kaja K. Wendt har publisert artikkelen «Measuring the productivity of national R&D systems: Challenges in cross-national comparisons of R&D input and publication output indicators» i Science and Public Policy.

shutterstock_88918228_innovasjon human resource Artikkel om læring og innovasjon i organisasjoner

29/09/2016

Forsker ved NIFU Dorothy S. Olsen har publisert artikkelen «Are There Learning Agents in Innovative Firms? A Study of the Potential Role of Human Resource Managers in Learning and Innovation» i Journal of the Knowledge Economy.

Bergen Museum Utfordringer i relasjonen mellom UiB og Uni Research

27/09/2016

Samarbeidet mellom Universitetet i Bergen (UiB) og Uni Research er sterkt og nært, men møter utfordringer på flere områder. En hovedutfordring er at Uni Research har blitt en mer selvstendig organisasjon, med formell status som institutt, samtidig som UiB skal drive eierstyring i henhold til sentrale retningslinjer.

shutterstock-doktorgradslue-middels Færre doktorgrader i første halvår 2016

21/09/2016

I vårsemesteret 2016 ble det avlagt 728 doktorgrader ved norske læresteder. Antallet var syv prosent lavere enn under samme periode i 2015.

shutterstock_130321820_arktisk forskning Universitetene i Tromsø og Bergen utmerker seg innen arktisk og nordområdeforskning

21/09/2016

UiT er den åttende største institusjonelle bidragsyter innen arktisk og nordområdeforskning, mens UiB rangerer som den syvende mest siterte av de største forskingsinstitusjonene. Det viser en undersøkelse publisert av The University of the Arctic (UArctic), hvor NIFU bidrar.