lund university

16. februar, 2016: SusValueWaste-seminar med Lea Fünfschilling

09/02/2016

Fünfschillings forskningsinteresser er forståelse av dynamikken i sosio-teknisk endring og innovasjon i infrastruktursektorer (som for eksempel vann) gjennom å se på ulike aspekter ved institusjoner, aktører og teknologi, samt hvordan disse er koblet sammen.

shutterstock_næringslivet FoU Stor vekst i næringslivets forskning og utvikling i 2014

04/02/2016

Endelige tall for utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge viser at den samlede FoU-innsatsen utgjorde nær 54 milliarder kroner i 2014.

shutterstock_tenåringer Ungdomstrinn i utvikling – svak forankring blant lærerne

02/02/2016

NIFU evaluerer satsingen Ungdomstrinn i utvikling, og andre delrapport fra evalueringen foreligger nå.

shutterstock_291349391_tavle-globus-blyanter Godt tilrettelagt for skolelærere

01/02/2016

Skoleledere mener at forholdene ligger godt til rette for at lærere skal kunne gjøre en god jobb.

shutterstock_etter og videreutdanning Rikelig med etter- og videreutdanningstilbud

29/01/2016

I Norge er det et stort mangfold av tilbydere av etter- og videreutdanning og en økende vekst i nye tilbud innenfor samtlige sektorer.

shutterstock_karakter i norsk Tre, to eller én karakter i norskfaget?

28/01/2016

Mange skoler prøver nå ut en ordning med å gi elevene bare én eller to karakterer i norsk, mens elever vanligvis får tre karakterer i dette faget ved hver halvårsvurdering. Forsøket skal vise om undervisningen i norskfaget endres når lærerne kan konsentrere vurderingen om færre karakterer.

shutterstock_polarforskning Norge fremdeles femte største polarforskningsnasjon

21/01/2016

Når det gjelder publiseringsvolum, har Norge opprettholdt sin posisjon som verdens femte største polarforskningsnasjon og den tredje største når det gjelder forskning utført i Arktis.

shutterstock_kontor og administrasjon Fagopplæring eller statlig utdanning i arbeidslivet?

18/01/2016

Mellom 30 og 40 prosent av lærlingene får et videre engasjement i offentlig sektor etter avsluttet læretid, men i svært varierende grad i stillinger som er relevante for utdanningen.

shutterstock_to barn og pc-redusert Hva teller når barn skriver? En ekspertpanelstudie

12/01/2016

Bokstavlæring, leseferdighet og motivasjon fremheves som sentrale faktorer når norske eksperter vurderer hva som er viktig i skriveopplæringen fra 1. til 3. klasse. Skrivehastighet og rettskriving trenger derimot ikke tillegges like stor vekt når man skal studere utbyttet av skriveopplæringen i denne aldersgruppen, skal vi tro ekspertgruppen.

hib-flyfoto-kronstad3 Flere fordeler enn ulemper ved fusjon

08/01/2016

NIFU har laget en felles utredning for de tre statlige høgskolene Høgskolen Stord/Haugesund (HSH), Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) og Høgskolen i Bergen (HiB), som belyser og vurderer fordeler og ulemper ved en ny høyere utdanningsinstitusjon på Vestlandet (Profesjonshøgskolen Vest (PHVest)).

shutterstock_fisker Norge sjette største nasjon innen fiskeriforskning

07/01/2016

De norske artiklene innen fiskeriforskning er sitert betydelig over verdensgjennomsnittet – kun Storbritannia har høyere siteringsindeks innen fagfeltet enn Norge.

shutterstock_overgang til biooekonomi SusValueWaste-seminar med Rick Bosman 12. januar

06/01/2016

Rick Bosman fra Dutch Research Institute for Transitions (DRIFT) ved Erasmus-universitetet i Rotterdam, avholder et seminar med tittelen “Transition governance towards the bioeconomy: A comparison of Finland and the Netherlands”.

shutterstock_skoleklasse og lærer-redusert Banebrytende prosjekt tildelt NIFU. Skal finne effekten av økt lærertetthet

21/12/2015

Stortinget har vedtatt å bruke nærmere 500 millioner kroner over fire år for å finne effekten av nye måter å bruke ekstra lærerstillinger i skolen. Opp mot 400 millioner skal gå til ekstra lærerstillinger på 1.–4. trinn i rundt 300 norske skoler. Femti millioner skal gå til forskning på effekter av forsøkene.

shutterstock_sivilingeniør Frokostseminar tirsdag 19. januar kl. 08.30-10:00: Tradisjonelle arbeidsgivere eller svak relevans i utdanningene? Hvorfor sliter realistene mer enn ingeniørene på arbeidsmarkedet?

18/12/2015

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2015 viser at sivilingeniører har en enklere overgang til arbeidsmarkedet enn realister.