Dorothy Sutherland Olsen

Forsker 1
Særlig kompetanse
 • Læring i arbeidslivet
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Digitalisering og teknologiutvikling
Bakgrunn / utdanning
 • 2013: Ph.d, UiO
 • European Masters in Science, Society & Technology (ESST), Universitetet i Oslo
 • MSc i informatikk i næringsliv, University of Strathclyde (Skottland)
 • Konsulent i daVinci Consulting med oppdrag innenfor IKT-utvikling, strategi og ledelse
 • Tidligere ansatt i ICI plc (England)
faglige interesser
 • Kunnskapsproduksjon og læring i arbeidslivet, spesielt uformell læring
 • Endringsprosesser knyttet til digitalisering og andre teknologier
 • Livslang læring
pågående prosjekter
utskriftsvennlig format
(+47) 941 32 539 Kompetanse og omstilling
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling