Erica Waagene

Forsker 3
Særlig kompetanse
 • Kvantitativ metode
 • Spørreskjemaer og spørreskjemametodikk
 • Kjønnsforskjeller i høyere utdanning og på arbeidsmarkedet
 • Kjønnsforskjeller i akademia
Bakgrunn / utdanning
 • 2007: Master i sosiologi, Universitetet i Oslo
 • 2002: Mellomfag i psykologi, Universitetet i Oslo
faglige interesser
 • Studenter og akademisk arbeidskraft
 • Motiver for utdanningsvalg
 • Samspillet mellom tilbud av og etterspørsel etter høyere utdanning
 • Tilpasning på arbeidsmarkedet for personer med høyere utdanning
 • Ulikhet i høyere utdanning
 • Ulikhet på arbeidsmarkedet
 • Utradisjonelle utdanningsvalg
 • Likestilling i skolen
 • Likestilling i akademia
pågående prosjekter
utskriftsvennlig format
(+47) 960 94 017 Høyere utdanning
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling