Espen Solberg

Forskningsleder
Særlig kompetanse
 • Sektorovergripende forsknings- og innovasjonspolitikk, bl.a. fra arbeid med stortingsmeldinger om forskning
 • Det norske forsknings- og innovasjonssystemet
 • Internasjonale sammenlikninger (OECD)
Bakgrunn / utdanning
 • 2011-: Spesialrådgiver NIFU
 • 2009-2011: Ambassaderåd for utdanning og forskning, Norges faste delegasjon til OECD
 • 1998-2009: Seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet/Forskningsavdelingen
 • 1997: Cand.philol. hovedfag i fransk, Universitetet i Oslo
 • 1993-1995: Fagoversetter i Utenriksdepartementet (EUs regelverk)
faglige interesser
 • Resultater av forskning og innovasjon
 • Nye former for innovasjon
 • Koblinger mellom forskning, innovasjon og utdanning
pågående prosjekter
utskriftsvennlig format
(+47) 951 19 482 Forskning & innovasjon
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling