Kjersti Nesje

Forsker 2
Bakgrunn / utdanning
 • 2011-2016: Doktorgradsstipendiat ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • 2009-2011: Vitenskapelig assistent ved Senter for profesjonsstudier, HiOA
 • 2007-2009: Mastergrad i Helse- og sosialpsykologi fra Universitetet i Oslo
 • 2003-2007: Bachelorgrad i psykologi fra Universitetet i Oslo
faglige interesser
 • Overgangen fra utdanning til arbeidsliv
 • Holdninger og tilpasning til arbeidslivet
 • Motivasjon for utdannings- og yrkesvalg
 • Sosialpsykologi
 • Sykepleieres profesjonstilhørighet
utskriftsvennlig format
(+47) 916 21 352 Høyere utdanning
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling
 • Reymert, Ingvild; Nesje, Kjersti; Thune, Taran Mari; (2017) Doktorgradskandidater i Norge: Forskeropplæring, arbeidsvilkår og karriereforventninger. (102). Rapport. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.
 • Nesje, Kjersti; Aamodt, Per O; Røsdal, Trude; (2017) Variasjoner i sykepleierutdanningene. (78). Rapport. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.
 • Terum, Lars Inge; Nesje, Kjersti; (2014) Praksisrelevans og kompetansebehov - Vurderinger av BSV-utdanningene. (75). Rapport. Høgskolen i Oslo og Akershus.
 • Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen; Caspersen, Joakim; Nesje, Kjersti; Vindegg, Jorunn; (2011) Praksis og teori. En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger. (81). Rapport. Høgskolen i Oslo.