Martin Flatø

Forsker 2
Bakgrunn / utdanning
 • 2016-d.d.: Forsker (NIFU)
 • 2012-2016: Ph.d. i demografi, Universitetet i Oslo
 • 2016: Stipendiat, Internasjonalt institutt for anvendt systemanalyse (IIASA), Østerrike
 • 2012-2016 : Stipendiat, Senter for studier av ulikhet, sosial organisering og økonomisk utvikling (ESOP), Universitetet i Oslo
 • 2011-2012: Forskningsassistent, ESOP, Universitetet i Oslo
 • 2010-2012: Master i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo
 • 2010-2011: Seminarleder, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo
 • 2010: Praktikant, den norske ambassaden i Asmara, Eritrea
 • 2008-2009: Master of Research i krigsstudier, King’s College London
 • 2007-2008: Lærer i samfunnsøkonomi, årsvikariat, Oslo katedralskole
faglige interesser
 • Demografi, kjønn, utvikling, utdanning og livsutfall, kvantitative metoder (kausalitet, forløpsanalyse).
pågående prosjekter
utskriftsvennlig format
(+47) 976 65 326 Grunnopplæring
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling