Olav R Spilling

Forsker 1
Særlig kompetanse
 • Innovasjonspolitikk og evaluering av innovasjonspolitiske virkemidler
 • Entreprenørskap, innovasjonssystemer, mekanismer i utvikling av høyteknologi clustre og prosesser knyttet til kommersialisering av kunnskap
 • Studier av små foretak og deres rolle i økonomien, bedriftsdemografi med vekt på tilganger, avganger og overlevelse i næringslivet
 • Kjønn og entreprenørskap
 • Næringsmessige virkninger av OL (basert på studier av virkningen av OL på Lillehammer i 1994)
Bakgrunn / utdanning
 • 2005-2016: Forsker NIFU (forskningsleder 2012-14)
 • 2006-2008: Professor II ved Høgskolen i Lillehammer
 • 1995-2005: Professor i næringsutvikling, Handelshøyskolen BI
 • 1986-95: Forsker, Østlandsforskning
 • 1985-86: Disponent, Lillehammer næringsselskap
 • 1980-84: Rektor, Oppland distriktshøgskole
 • 1974-85: Amanuensis/førsteamanuensis, Oppland distriktshøgskole
 • 1970-74: Forskningsassistent, Institutt for industriell økonomi og organisasjon, NTH
 • 1970: Utdannet sivilingeniør ved Norges Tekniske Høgskole (nå NTNU)
faglige interesser
 • Innovasjonssystemer og entreprenørskap; hvilken betydning entreprenørskap har for dynamikken i næringslivet, og sammenhengen mellom innovasjon og entreprenørskap
 • Kommersialisering av kunnskap, og ulike problemstillinger knyttet til kunnskaps- og forskningsbasert entreprenørskap
 • Kjønnsperspektiver på entreprenørskap og ledelse i næringslivet
 • Innovasjons- og næringspolitikk
utskriftsvennlig format
(+47) 917 38 046 Forskning & innovasjon
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling