Rannveig Røste

Forsker 3
Bakgrunn / utdanning
 • 2002-: Forsker NIFU (tidligere STEP)
 • 2010-: Doktorgradsstipendiat i innovasjon og entreprenørskap, Handelshøyskolen BI
 • 2010-2014: Undervisning og veiledning bachelor og masternivå: Introduksjonskurs i innovasjon og entreprenørskap, bacheloroppgave i bedriftsutvikling, innovasjonssystemer i masterkurs
 • 2011-: NOKUT-akkreditering PhD-program, komitemedlem
 • 2002-2005: Forsker STEP-gruppen
 • 2001-2002: Konsulent Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • 2001: Cand. Polit. Statsvitenskap, Universitetet i Oslo
faglige interesser
 • Innovasjon i offentlig sektor
 • Store samfunnsutfordringer og bærekraftig utvikling
 • Innovasjonspolitikk, innovasjonsprosesser og komplekse systemer
 • Organisasjonsutvikling, institusjonalisering og endring over tid
 • Offentlige tjenester: transport, el-biler, helse- og sosiale tjenester, utdanning
pågående prosjekter
utskriftsvennlig format
(+47) 451 66 220 Forskning & innovasjon
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling