Tine Sophie Prøitz

Spesialrådgiver, bistilling

Hovedstilling Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)

Særlig kompetanse
 • Problemstillinger knyttet til læringsutbytte, vurdering og kvalitet.
 • Utredningsarbeidene til Mjøsutvalget (2000), Søgnenutvalget (2003), svensk sektororientert utdanningsforskning og praksisrettet FoU
 • Fusjoner mellom institusjoner for høyere utdanning
Bakgrunn / utdanning
 • Læringsutbytte som begrep og fenomen i skjæringspunktet mellom utdanning/opplæring og kvalitet og “accountability”
 • Praksisrettet FoU og profesjonsorientert forskerutdanning på utdanningsområdet
faglige interesser
 • Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle ved implementeringen av Kunnskapsløftet, som er en del av Utdanningsdirektoratets evaluering av implementeringen av Kunnskapsløftet
 • Praksisbrev-kandidater i videregående opplæring
 • Doktorgradsprosjekt: Læringsutbytte som begrep og fenomen med konsekvenser for opplæring i Norge? (UV-fakultetet, UiO)
utskriftsvennlig format
(+47) 22 59 51 00 Høyere utdanning
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling