Kristoffer Rørstad

Seniorrådgiver, bistilling
background / education
  • 1998: Cand. scient i kjemometri (multivariat dataanalyse) fra Universitetet i Bergen.
Professional interests
  • Nøkkeltall for forskningsinstitutter
  • Bibliometri – kvantitative analyser av vitenskapelig publisering
  • Prosjektleder for FoU-statistikkbanken (www.foustatistikkbanken.no)
print friendly format
(+47) 928 19 722 Kompetanse og omstilling
  • Rapporter og notater
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Annen formidling