Roger André Federici

Forsker 1, permisjon
expertise
 • Pedagogisk psykologi
 • Kvantitative forskningsmetoder
 • Psykometri
 • Instrumentutvikling
background / education
 • 2016–: Forskningsleder, NIFU
 • 2015–2016: Professor, Pedagogisk institutt, NTNU
 • 2013–2015: Førsteamanuensis, Pedagogisk institutt, NTNU
 • 2011–2015: Seniorforsker, NTNU Samfunnsforskning
 • 2008–2012: Stipendiat, Pedagogisk institutt, NTNU
Professional interests
 • Psykometri
 • Structural equation modeling
 • Motivasjon
 • Selvoppfatning
 • Mestring
 • Utbrenthet
 • Lærer-elev-relasjonen
 • Sosial støtte
 • Skoleledelse
 • Mental helse
 • Prestasjonspress
 • Arbeidsmotivasjon
print friendly format
(+47) 959 36 231 Grunnopplæring
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling