Kjersti Nesje

Senior researcher
print friendly format
(+47) 916 21 352 Higher Education
  • Reports and Working Papers
  • Academic Publications
  • Other
  • Reymert, Ingvild; Nesje, Kjersti; Thune, Taran Mari; (2017) Doktorgradskandidater i Norge: Forskeropplæring, arbeidsvilkår og karriereforventninger. (102). Rapport. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.
  • Terum, Lars Inge; Nesje, Kjersti; (2014) Praksisrelevans og kompetansebehov - Vurderinger av BSV-utdanningene. (75). Rapport. Høgskolen i Oslo og Akershus.
  • Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen; Caspersen, Joakim; Nesje, Kjersti; Vindegg, Jorunn; (2011) Praksis og teori. En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger. (81). Rapport. Høgskolen i Oslo.