Sverker Sörlin

Research Professor, additional position

Main position at Kungliga Tekniska högskolan (KTH),  Sweden

print friendly format
(+47) 22 59 51 00 Research & Innovation
  • Reports and Working Papers
  • Academic Publications
  • Other
  • Sörlin, Sverker; Gustafsson, Jan-Eric; Vlachos, Jonas; (2016) Policyidéer för svensk skola. (144). Rapport. SNS förlag.
  • Thune, Taran Mari; Kyvik, Svein; Olsen, Terje Bruen; Vabø, Agnete; Tømte, Cathrine Edelhard; Sörlin, Sverker; (2012) PhD education in a knowledge society: An evaluation of PhD education in Norway. (138). Rapport. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
  • Brofoss, Karl Erik; Søgnen, Randi; Sörlin, Sverker; (2003) Evaluering av de nordiske samarbeidsnemdene for humaniora og samfunnsforskning. (76). Rapport. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.