Mar 30 2016

Årskonferansen 2016: Fremtidens innovatører

Hvordan utvikle fremtidens innovatører i skolen, på universitetene og i forskningen? NIFU presenterer ny forskning 20. mai 2016.

Tid: Fredag 20. mai 2016 kl. 13.30
Sted: Munchmuseet, Tøyen.

Arrangement med påmelding.

Fremtidens innovatører må finne løsningene på klimautfordringer, eldrebølgen, fattigdomsproblemet og migrasjonsstrømmene, og de vil utvikle digitale løsninger for å fornye og omstille offentlig og privat sektor. Hva skal til for at skoler, læresteder og forskerutdanninger utvikler innovasjonskompetansen hos elever, studenter og forskere? Hva hemmer og hva fremmer bruk av ny læringsteknologi og innovative læringsformer i skolen? Kan innføring av læringsmål fremme studentenes kreative ferdigheter? Hvordan kan forskerutdanningene bidra til et mer innovativt arbeidsliv? Og – med Munch-museet som ramme for konferansen – kan vi lære noe av innovatøren og mønsterbryteren Edvard Munch?

Innledninger ved Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og direktør ved NIFU Sveinung Skule.

Tre perspektiver på rammevilkårene for å utdanne framtidens innovatører:

Fremtidens innovatører – lærerne. Fremtidens skole krever nytenkende lærere og nye læringsverktøy. Kan motivasjon og kreativitet dyrkes med tavle og kritt? Hvordan utvikle flere nytenkende lærere i skolen som henter ut potensialet i nye læringsteknologier?

  • Jørgen Sjaastad, NIFU: En fiasko, en suksess og fire IKT-lærdommer for norsk skole
  • Kommentarer ved Trond Ingebretsen, Senter for IKT i utdanningen, og Astrid Søgnen, Utdanningsetaten i Oslo kommune

Fremtidens innovatører – studentene. Fremtidens arbeidsliv trenger nytenkende studenter. Har innføring av læringsutbytte-beskrivelser i høyere utdanning bidratt til å fremme kompetanse som ruster studentene for å takle samfunnsutfordringene? Og hvordan vet vi egentlig hva studentene har lært?

  • Joakim Caspersen, NTNU Samfunnsforskning: Hvordan vet vi hva studentene har lært?
  • Kommentarer ved Susann Strømsvåg, NSO, og Morten Irgens, HiOA

Fremtidens innovatører – forskerne. Er  dagens doktorgradsutdanning egnet til å styrke innovasjon og omstillingsevne? Hvordan kan det økende antallet doktorander i arbeidslivet utnyttes til å fremme innovasjon?

  • Hebe Gunnes, NIFU: Ut av komfortsonen? Nye roller og karrierer for framtidens forskere
  • Kommentarer ved Kristian Gundersen, UiO, og Anne Kjersti Fahlvik, Forskningsrådet

Etter årskonferansen inviterer vi til fest, tapas og mingling i Munchmuseets lokaler, som holder åpent eksklusivt for konferansedeltakerne. Det blir mulighet for guidet tur i museet.

Vi avslutter med etterpå-fest i NIFUs lokaler.