OECD TALIS Starting Strong Survey

OECD har tatt initiativ til en ny undersøkelse rettet mot ledelse og ansatte i barnehagesektoren. Hovedmålgruppen for undersøkelsen er styrere og ansatte i barnehager med barn i alderen 3-5 år (ISCED 0.2).

Norge deltar også i en egen undersøkelse rettet mot ledelse og ansatte i barnehager med barn i alderen 0-3 år (ISCED 0.1).

NIFU har ansvar for gjennomføring av Starting Strong Survey i Norge.

Undersøkelsen er i utvikling og skal gjennomføres i 2018. Resultater fra undersøkelsen vil publiseres i 2019.

For mer informasjon:

OECD Starting Strong Teaching and Learning International Survey (OECD)

Starting Strong Survey (Utdanningsdirektoratet)

project details

project number12820582
project leaderVibeke Opheim
project coworkersErica Waagene, Cay Gjerustad, Tone Cecilie Carlsten, Lars Petter Gulbrandsen (NOVA)
project period01.10.2015  -  01.12.2019
fundingUtdanningsdirektoratet

other files