NIFU Reports

In the table below you’ll find this year’s NIFU reports. These will be posted continuously. For older reports, click on the links below:

2015, 201420132012, 20112010, 2009, 2008, 2007, 2006, 20052004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996.

Reports in PDF can be downloaded for free. Paper versions can be ordered for NOK 159.

 

Nr.TittelForfatter(e)
1Kvalitet, innhold og relevans i de studieforberedende utdanningsprogrammene: SluttrapportBerit Lødding, Eifred Markussen, Sabine Wollscheid
2Kvalitet og samspill i universitets- og høgskolesektorenNicoline Frølich, Magnus Gulbrandsen, Agnete Vabø, Jannecke Wiers-Jenssen, Per Olaf Aamodt
3Fellespotten i Regionale forskningsfond – status og utviklingsmuligheterOlav R. Spilling, Siri Brorstad Borlaug
4Ressursinnsatsen til norsk klimaforskning i 2014Kristoffer Rørstad, Susanne L. Sundnes, Bjørn Magne Olsen
5Ressursinnsatsen til norsk miljøforskning i 2014Susanne L. Sundnes, Kristoffer Rørstad, Bjørn Magne Olsen
6Kompetanseutvikling blant yrkesfaglærere: En undersøkelse basert på OECD Teaching and Learning International Survey (TALISPer Olaf Aamodt, Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Jens B. Grøgaard, Trude Røsdal
7Evaluering av ordningen med fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i StavangerBjørn Stensaker, Agnete Vabø, Ingvild Reymert
8The relationship between research and education: typologies and indicators. A literature reviewMari Elken, Sabine Wollscheid
9Efficiency and flexibility in research funding. A comparative study of funding instruments and review criteriaLiv Langfeldt, Lisa Scordato
10Kan tiltak rettet mot selvregulering øke elevers skoleprestasjoner? En systematisk litteraturgjennomgangKari Vea Salvanes, Astrid M. Jorde Sandsør, Sabine Wollscheid
11Styring og styrking av en fragmentert sektor: En evaluering av Nasjonalt fagskolerådHåkon Høst, Cathrine Tømte
12Evaluering av Kunnskapssenter for utdanningMarkus M. Bugge, Sabine Wollscheid, Bjørn Stensaker
13Muligheter ved en fusjon: Utredning av en mulig fusjon mellom Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i LillehammerTrude Røsdal, Olav R. Spilling, Hebe Gunnes, Bjørn Magne Olsen, Terje Næss
14Evaluation of research in the humanities in Norway: Publication and research personnel. Statistics and analysesDag W. Aksnes, Hebe Gunnes
15Kartlegging av lærere uten formelle kvalifikasjonerJørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Sabine Wollscheid, Rune Borgan Reiling, Roger André Federici
16Spørsmål til Skole-Norge våren 2016. Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiereCay Gjerustad, Roger André Federici, Elisabeth Hovdhaugen
17Kandidatundersøkelsen 2015: I hvor stor grad er nyutdannede mastere berørt av nedgangskonjunkturen?Liv Anne Støren, Kari Vea Salvanes, Ingvild Reymert, Clara Åse Arnesen, Jannecke Wiers-Jenssen
18Læremidler og formidling i høyere utdanning: En evaluering av tilskuddsordningen og en vurdering av insentiveneGunnar Sivertsen, Nalini Løver, Elin Seim Mæsel og Cathrine Tømte
19Delrapport fra evaluering av pilotering av ordning med lærerspesialister: Lokal planlegging, oppstart ved skolene og de første erfaringene fra pilotering av lærerspesialistordningen i norsk og realfagIdunn Seland, Joakim Caspersen, Eifred Markussen og
Astrid Sandsør
20Lærerspesialister i Oslo: Spørreskjema til lærerspesialister, deres kolleger og ledere november 2015. En figurrapportEifred Markussen
21Evaluering av videreutdanningstilbudet MatematikkMOOC 2015-2016Cathrine Tømte, Sabine Wollscheid, Siri Aanstad og Jørgen Sjaastad
22Utviklingen av det nye NTNU: Rom for alle og rom for fornying? En underveisevaluering av fusjonen.Agnete Vabø, Göran Melin, Siri Aanstad, Siri Brorstad Borlaug, Carmen From Dalseng
23Hva hemmer og fremmer karriereutvikling for førsteamanuenser ved Politihøgskolen? En studie av betingelser for kvalifisering til professorat og forskningsledelse med sikte på kjønnsbalanseCathrine Tømte, Siri Aanstad, Trude Røsdal, Hebe Gunnes, Dag W. Aksnes og Nalini Løver
24Systemorientering gjennom kompetanseutvikling? Første delrapport fra evalueringen av Strategi for etter- og videreutdanning i PP-tjenestenBent-Cato Hustad, Berit Lødding, Ingrid Fylling, Robin Ulriksen
25Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2015: Hovedresultater og dokumentasjonOle Wiig, Bjørn Magne Olsen
26Får elevene den opplæringen de har krav på? Kartlegging av undervisningstimer med kvalifiserte lærere i videregående opplæringJørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Sabine Wollscheid
27Eierskap, partnerskap og fellesskap: Et kunnskapsgrunnlag for UiBs eierstyring av Uni ResearchSiri Brorstad Borlaug, Inge Ramberg, Espen Solberg og Siri Aanstad
28Deltakerundersøkelsen 2016: Resultater fra en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning innenfor strategien «Kompetanse for kvalitet»Cay Gjerustad, Terje Næss
29Delrapport 2 fra evaluering av forsøk med halvårsvurdering med én eller to karakterer i norsk: Erfaringer fra forsøket i videregående skoleIdunn Seland, Cay Gjerustad, Berit Lødding
30Gjennomgang av organisasjonsstrukturen ved UiT Norges arktiske universitetSilje Maria Tellmann, Trude Røsdal, Nicoline Frølich
31Kartlegging av FoU i fagmiljø som tilbyr korte profesjonsutdanninger: En kartlegging av ingeniør-, lærer- og helse- og sosialfageneNicoline Frølich, Gunnar Sivertsen, Hebe Gunnes, Trude Røsdal, Silje Maria Tellmann, Bjørn Magne Olsen, Terje Næss, Joakim Caspersen
32Forskning og innovasjon knyttet til kommunale helse- og omsorgstjenester: Kartlegging av ressursinnsats og resultaterOle Wiig, Kristoffer Rørstad, Pål Børing
33Erfaringer fra satsingen Kompetanse for mangfold. Underveisrapport 2: Sentrale utdanningsmyndigheter, UH-sektor, fylkesmenn, ledere, ansatte og eiere om kompetanseutviklingenBerit Lødding, Idunn Seland, Cay Gjerustad, Sabine Wollscheid
34Høgskolen i Molde og det nye institusjonslandskapet. Fusjon eller fortsatt selvstendighet?Olav R. Spilling, Trude Røsdal, Svein Kyvik, Terje Næss, Hebe Gunnes, Bjørn Magne Olsen
35Steering approaches in higher education: Comparing Norway, Sweden, Finland, the Netherlands and UK (England)Mari Elken, Nicoline Frølich, Ingvild Reymert
36The humanities in Norway: research, research organisation and external engagementMagnus Gulbrandsen
37Social science research on environmentally friendly energy in NorwayInge Ramberg, Pål Børing, Antje Klitkou, Espen Solberg
38Hvordan ser arbeidslivet på kandidater fra Universitetet i Oslo? Resultater fra en undersøkelse i et utvalg virksomheter i 2016Ingvild Reymert, Per Olaf Aamodt, Pål Børing, Terje Næss
39Statsbudsjettet 2017. Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2017Egil Kallerud, Bo Sarpebakken
40Vekst og kvalitet i mastergradsutdanningAgnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen
41Choosing the right partners: Norwegian participation in European Framework ProgrammesFredrik Piro, Lisa Scordato, Dag W. Aksnes
42Swiss National Centres of Competence in Research (NCCR): Evaluation of the selection processLiv Langfeldt, Siri Brorstad Borlaug
43Tids- og ressursbruk for søkning til Norges forskningsråd i 2016Inge Ramberg
44Evaluering av eCampus-programmetCathrine Tømte, Siri Aanstad, Nalini Løver
45The knowledge triangle in policy and institutional practices - the case of NorwaySiri Brorstad Borlaug, Siri Aanstad, Espen Solberg, Taran Mari Thune
46Spørsmål til Skole-Norge høsten 2016: Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiereCay Gjerustad, Erica Waagene, Roger André Federici