Doktorgrader i tall

NIFU utgir hver vår og høst informasjonsbladet Doktorgrader i tall. Bladet presenterer fersk statistikk om avlagte doktorgrader ved norske læresteder. Datakilde er Doktorgradsregisteret ved NIFU.

Mer detaljert doktorgradsstatistikk er tilgjengelig i FoU-statistikkbanken, og i en tabell- og figursamling (se excel-fil) som oppdateres årlig.

Nyhetsbladet Doktorgrader i tall kom ut for første gang i august 1994. Siden da er det utgitt to utgaver per år. Følgende er tilgjengelig i nedlastbar versjon:

2016: MarsSeptember
2015: MarsSeptember
2014: Februar – September
2013: Februar-oppdatertSeptember
2012: FebruarSeptember
2011: FebruarSeptember
2010: FebruarSeptember
2009: FebruarSeptember
2008: FebruarSeptember
2007: MarsOktober
2006: FebruarOktober
2005: FebruarSeptember
2004: FebruarOktober
2003: FebruarSeptember
2002: MarsOktober
2001: MarsOktober
2000: FebruarOktober
1999: Oktober