FoU i Norden

Her har NIFU samlet tilgjengelig nordisk FoU-statistikk. Kildene er de nasjonale produsenter av FoU-statistikk, OECDs Main Science and Technology Indicators og Eurostat. Sidene vil oppdateres regelmessig og utvikles fortløpende.

Alle de nordiske landene baserer utarbeidelsen av sin FoU-statistikk på OECDs Frascati-manual. Det vil likevel være nasjonale tilpasninger til retningslinjene som kan være med på å forklare forskjeller i resultatene fra FoU-statistikken. De nordiske produsentene av FoU-statistikk forsøker å gjøre statistikken mest mulig sammenlignbar ved å samarbeide om metodespørsmål. Landene var også involvert i OECDs revisjon av FoU-statistikkens retningslinjer (Frascati-manualen).

Kontaktpersoner for nordisk FoU-statistikk ved NIFU: Kaja Wendt og Mona Nedberg Østby.