Doktorgrader

Oppdatert 30. mars 2020

«Doktorgrader i tall» presenterer fersk statistikk om avlagte doktorgrader ved norske læresteder. Du finner noen av hovedtrekkene fra statistikken for 2019 på denne siden. Les mer i siste utgave av nyhetsbladet «Doktorgrader i tall» i Bibsys Brage.

Nyhetsbladet Doktorgrader i tall kom ut for første gang i august 1994. Siden da har NIFU utgitt en eller to utgaver per år. Nyhetsbladet er basert på data fra NIFUs Doktorgradsregister som du kan lese mer om her.

 Nyere utgaver er av Doktorgrader i tall er tilgjengelig i Bibsys Brage.

 

Kontaktperson for doktorgradsstatistikken:
Bo Sarpebakken, tlf.: 977 58 284. E-post: bo.sarpebakken@nifu.no
Mer detaljert doktorgradsstatistikk er også tilgjengelig i en tabell- og figursamling (se excel-fil) som oppdateres årlig.