FoU Lommefolder

Lommefolderen FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge er en liten tabell- og figursamling med aktuell statistikk om forskning og utviklingsarbeid og FoU-relatert virksomhet. Folderen er også tilgjengelig på engelsk. Trykte utgaver er utgitt hvert år siden 1997 og kan bestilles hos NIFU (papirversjonen for 2019 kommer i juni 2019).

  FoU-statistikk og indikatorer – forskning og utviklingsarbeid i Norge 2019 
Norsk
Engelsk
Utskriftsversjon på norsk og engelsk (skriv ut som hefte)
Figurgrunnlag i Excel-format

Alle tilgjengelige utgaver:
2019 (Figurgrunnlag), 2018 (Figurgrunnlag), 2017 (Figurgrunnlag), 2016 (Figurgrunnlag), 2015 (Figurgrunnlag); 2014 (figurgrunnlag), 2013 (norsk/engelsk), 2012 (norsk/engelsk), 2011 (norsk/engelsk), 2010 (norsk/engelsk), 2009 (norsk/engelsk), 2008 (norsk/engelsk), 2007 (norsk/engelsk), 2006 (norsk/engelsk), 2005 (norsk/engelsk), 2004 (norsk/engelsk), 2003 (norsk/engelsk), 2002 (norsk/engelsk)