Frascati-manualen

FoU-statistikken er basert på Frascati-manualen, oppkalt etter stedet i Italia der det første møtet om retningslinjene for innsamling og bearbeiding av data om landenes ressurser til FoU-virksomhet ble avhold i 1963.

Frascati-manualen utgis av OECD. En ny, revidert utgave vedtatt av de nasjonale FoU-ekspertene (NESTI-gruppen) ble lansert i 2015. Norge ved NIFU og SSB deltok aktivt i dette arbeidet. I 2021 ble endelig den norske oversettelsen av et utdrag av manualen fra 2015 klar. Det er to sentrale kapitler om introduksjon til FoU-statistikk og Frascati-manualen og sentrale begrep og definisjoner som identifiserer FoU som er oversatt.

Manualen bidrar til bedre FoU-statistikk

Manualen er skrevet av og for de nasjonale ekspertene på FoU-statistikk i OECD-landene, og har blitt revidert flere ganger siden den først ble lansert. Revisjonen fra 2015 er den sjette i rekken, og den sjuende utgaven av manualen.

De sentrale FoU-definisjonene er ikke vesentlig endret i den nye utgaven, men den gir bedre retningslinjer og anbefalinger for hvordan en skal utarbeide FoU-statistikk. Dette skal bidra til at FoU-statistikken er mest mulig i tråd med samfunnsutviklingen og er sammenlignbar mellom land. Felles retningslinjer, definisjoner og anbefalinger om «best practice» er en forutsetning for sammenlignbar statistikk.

Frascati-manualen gir kontekst og begreper for å forstå rollen ny kunnskap, vitenskap og teknologi spiller i økonomisk utvikling. Definisjonene er internasjonalt akseptert og fungerer som et felles språk for å diskutere forsknings- og innovasjonspolitikken. Opprinnelig var dette en OECD-standard, men den brukes i dag som standard i FoU-studier over hele verden. Den har bidratt til relativt lange, konsistente og internasjonalt sammenlignbare tidsserier med FoU-data.

Deler av den forrige utgaven (den 6. Frascati-manualen) fra 2002 er oversatt til norsk. Last ned PDF av 2002-oversettelsen her, eller kontakt NIFU for å få tilsendt en trykket utgave.