FoU i helseforetak

Denne siden gir en oversikt over NIFUs årlige rapporter om ressursbruken til forskning i helseforetak og private, ideelle sykehus. Dessuten gis en oversikt over rapporter fra arbeidet med å videreutvikle og forbedre det underliggende rapporteringssystemet og enkelte andre analyser av ressursinnsatsen i helseforetakssektoren.

Årlige rapporter

Videreutvikling av det underliggende rapporteringssystemet (arbeidsgruppe, ressursgruppen)

 • Wiig, Ole og Pål Bakke (red.)(2015): Utfordringer i måling av helseforetakenes ressursbruk til FoU, herunder bruk av HRCS-klassifisering. Rapport IV fra en rådgivende gruppe (Ressursgruppen) oppnevnt av RHFenes strategigruppe for forskning, Arbeidsnotat 2015:23.
 • Bakke, Pål og Ole Wiig (red.)(2013): Forskjeller i rapportert ressursbruk til FoU i helseforetakene, med fokus på forholdet til UoH-sektoren. Rapport III fra en rådgivende gruppe oppnevnt av RHFenes strategigruppe for forskning, Arbeidsnotat 2013:12.
 • Wiig, Ole og Pål Bakke (red.)(2012): Flere endringer i system for måling av ressursbruk til FoU i helseforetakene. Rapport II fra en rådgivende gruppe (Ressursgruppen) oppnevnt av RHFenes strategigruppe for forskning, Arbeidsnotat 2012:11.
 • Bakke, Pål og Ole Wiig (red.)(2011): Endringer i system for måling av ressursbruk til FoU i helseforetakene. Rapport I fra en rådgivende gruppe (Ressursgruppen) oppnevnt av RHFenes strategigruppe for forskning, NIFU Arbeidsnotat 2011:12.
 • Wiig, Ole og Anne Husebekk (red.)(2011): Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene. Rapport fra en arbeidsgruppe, NIFU-rapport 2011:22.

Andre rapporter:

 • Wiig, Ole, Hebe Gunnes og Susanne Lehman Sundnes (2011): Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig forskning og utviklingsarbeid i 2009. En analyse basert på FoU-statistisk materiale, NIFU-rapport 2011:28.
 • Wiig, Ole (2012): Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2011. Hovedresultater og dokumentasjon, NIFU-rapport 2012:15.
 • Wiig, Ole og Hebe Gunnes (2010): Kreftforeningens posisjon som finansieringskilde for norsk kreftforskning i 2007. NIFU STEP Arbeidsnotat 2010.
 • Wendt, Kaja, Kirsten Wille Maus og Susanne Lehmann Sundnes: Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig forskning i 2005. Utdrag fra FoU-statistikken med nordiske sammenligninger, NIFU-rapport 2007:9.
 • Sundnes, Susanne Lehmann og Kirsten Wille Maus (1997): Ressursinnsatsen i medisinsk forskning i 1993. Utdrag fra FoU-statistikken, NIFU skriftserie nr. 97:7.
 • Sundnes, Susanne Lehmann (1997): Ressursinnsatsen i medisinsk forskning. Utdrag fra FoU-statistikken med hovedvekt på 1995. NIFU skriftserie nr. 97:29.