Kvinner i forskning

NIFUs forskere har lang og bred erfaring innenfor tematikken kjønn og forskning. NIFU bidrar gjennom produksjon av kjønnsdelt statistikk fra Forskerpersonalregisteret som oppdateres årlig. Hovedtallene presenteres i korte nyhetsbrev (se under).

Instituttet har videre levert kjønnsdelt statistikk til en lang rekke oppdragsgivere (Kunnskapsdepartementet, Norges forskningsråd, nordiske organer, Eurostat osv) og har bidratt inn i en rekke utredninger, forskningsprosjekter. Forskerne ved NIFU bruker også innsamlet statistikk og registre for selv å analysere og belyse problemstillinger knyttet til kjønn.

Last ned nyhetsblad:

Desember 2011
Februar 2010
November 2008
Mars 2008
Desember 2006

Andre ressurser:
She figures
She figures er en samling statistikk om kvinner i forskning, høyere utdanning og arbeidsliv som utgis av EU-kommisjonen. Det utgis hvert tredje år en rapport med data fra EU 28-landene, Island, Israel, Sveits, Tyrkia og Norge. NIFU bidrar i dette arbeidet som statistikk-korrespondent for Helsinkigruppen for kvinner og forskning (EU) med statistikk for Norge og som deltaker i styringsgruppen for utarbeidelsen av She Figures (Kaja Wendt og Bo Sarpebakken).

Tidligere utgaver: She figures 2015 (foreløpig utgave)She figures 2012, She figures 2009