Helseforetak som inngår i FoU-statistikken 2017

Universitetssykehus inngår i universitets- og høgskolesektoren. Øvrige helseforetak inngår i instituttsektoren.

HelseforetakSektorSykehus
Helse Midt-Norge UoH-sektoren (univ.syk.)St. Olavs hospital HF 
Helse Nord UoH-sektoren (univ.syk.)Universitetessykehuset i Nord-Norge HF 
Helse Sør-ØstUoH-sektoren (univ.syk.)Akershus universitetssykehus HF 
Helse Sør-ØstUoH-sektoren (univ.syk.)Oslo Universitetssykehus HF 
Helse Vest UoH-sektoren (univ.syk.)Helse Bergen HF 
Helse Vest UoH-sektoren (univ.syk.)Helse Stavanger HF 
Helse Midt-Norge Instituttsektoren Helse Møre og Romsdal HF 
Helse Midt-Norge Instituttsektoren Helse Nord-Trøndelag HF 
Helse Midt-Norge Instituttsektoren Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 
Helse Nord Instituttsektoren Helgelandssykehuset HF 
Helse Nord Instituttsektoren Finnmarkssykehuset HF 
Helse Nord Instituttsektoren Nordlandssykehuset HF 
Helse Nord Instituttsektoren Sykehusapotek Nord HF 
Helse Sør-ØstInstituttsektorenBeitostølen Helsesportsenter
Helse Sør-ØstInstituttsektoren Betanien hospital 
Helse Sør-ØstInstitutsektorenCatoSenteret
Helse Sør-ØstInstituttsektoren Diakonhjemmet sykehus AS 
Helse Sør-ØstInstituttsektoren Frambu senter for sjeldne diagnoser
Helse Sør-ØstInstituttsektoren LHL-klinikkene Glittre og Feiring
Helse Sør-ØstInstituttsektoren Lovisenberg Diakonale sykehus AS 
Helse Sør-ØstInstituttsektoren Martina Hansens hospital 
Helse Sør-ØstInstituttsektoren Modum Bad 
Helse Sør-ØstInstituttsektoren Rehabilitetssenteret AiR
Helse Sør-ØstInstituttsektoren Revmatismesykehuset AS
Helse Sør-ØstInstituttsektoren Sunnaas sykehus HF 
Helse Sør-ØstInstituttsektoren Sykehusapotekene i Sør-Øst HF 
Helse Sør-ØstInstituttsektoren Sykehuset Innlandet HF 
Helse Sør-ØstInstituttsektoren Sykehuset Telemark HF 
Helse Sør-ØstInstituttsektoren Sykehuset Vestfold HF 
Helse Sør-ØstInstituttsektoren Sykehuset Østfold HF 
Helse Sør-ØstInstituttsektoren Sørlandet sykehus HF 
Helse Sør-ØstInstituttsektorenTyrilistiftelsen
Helse Sør-ØstInstituttsektoren Vestre Viken HF 
Helse VestInstituttsektorenBetanien sykehus
Helse Vest Instituttsektoren Haraldsplass Diakonale sykehus 
Helse Vest Instituttsektoren Haugesund Sanitetsforenings psykiatriske sykehus AS 
Helse Vest Instituttsektoren Helse Fonna HF 
Helse Vest Instituttsektoren Helse Førde HF 
Helse VestInstituttsektorenHelse Vest IKT
Helse Vest Instituttsektoren NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS
Helse Vest Instituttsektoren NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS
Helse Vest Instituttsektoren Sjukehusapoteka i Vest HF
Helse Vest Instituttsektoren Solli distriktspsykiatriske senter
Helse VestInstituttsektorenVoss DPS - NKS Bjørkeli