Institusjoner i instituttsektoren

Enhetene som inngår i FoU-statistikken for Instituttsektoren i 2020 er listet  opp under.

InstituttnavnInstituttgruppeInstituttype
Akvaplan-nivaAndre institusjonerNæringslivsrettede
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotekAndre institusjonerOffentlig rettede
ArkivverketAndre institusjonerOffentlig rettede
Beitostølen helsesportssenterAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Betanien HospitalAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Betanien sykehusAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Chr. Michelsens InstituttSamfunnsvitenskapelige institutterOffentlig rettede
Det Norske NobelinstituttAndre institusjonerOffentlig rettede
Diakonhjemmet sykehusAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhetAndre institusjonerOffentlig rettede
FafoSamfunnsvitenskapelige institutterOffentlig rettede
Finnmarkssykehuset HFAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
FolkehelseinstituttetAndre institusjonerOffentlig rettede
Forsvarets forskningsinstituttAndre institusjonerOffentlig rettede
Frambu senter for sjeldne diagnoserAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Fridtjof Nansens InstituttSamfunnsvitenskapelige institutterOffentlig rettede
GenØk - Senter for biosikkerhetAndre institusjonerOffentlig rettede
Haraldsplass Diakonale SykehusAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Haugesund Sanitetsforening RevmatismesykehusAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
HavforskningsinstituttetAndre institusjonerOffentlig rettede
HelgelandssykehusetAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Helse FonnaAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Helse FørdeAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Helse Møre og RomsdalAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Helse Nord-TrøndelagAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Helse Vest IKTAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Institutt for energiteknikkTeknisk-industrielle institutterOffentlig rettede
Institutt for fredsforskningSamfunnsvitenskapelige institutterOffentlig rettede
Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskningAndre institusjonerOffentlig rettede
Institutt for samfunnsforskningSamfunnsvitenskapelige institutterOffentlig rettede
KreftregisteretAndre institusjonerOffentlig rettede
LHL-sykehusetAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Lovisenberg Diakonale SykehusAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Martina Hansens HospitalAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Meteorologisk instituttAndre institusjonerOffentlig rettede
Modum BadAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
MuseerAndre institusjonerOffentlig rettede
MøreforskingSamfunnsvitenskapelige institutterOffentlig rettede
Nansen Senter for Miljø og FjernmålingMiljøinstitutterOffentlig rettede
NasjonalbiblioteketAndre institusjonerOffentlig rettede
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stressAndre institusjonerOffentlig rettede
Nasjonalt utviklingssenter for barn og ungeAndre institusjonerOffentlig rettede
NKS Jæren Distriktspsykiatriske SenterAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
NKS Olaviken Alderspsykiatriske SykehusAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
NofimaPrimærnæringsinstitutterNæringslivsrettede
NORCE, miljøMiljøinstitutterNæringslivsrettede
NORCE, samfunnsvitenskapelig delSamfunnsvitenskapelige institutterNæringslivsrettede
NORCE, teknisk-industriell delTeknisk-industrielle institutterNæringslivsrettede
Nordisk institutt for odontologiske materialerAndre institusjonerOffentlig rettede
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanningSamfunnsvitenskapelige institutterOffentlig rettede
NordlandsforskningSamfunnsvitenskapelige institutterOffentlig rettede
NordlandssykehusetAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Norges BankAndre institusjonerOffentlig rettede
Norges geologiske undersøkelseAndre institusjonerOffentlig rettede
Norges Geotekniske InstituttTeknisk-industrielle institutterNæringslivsrettede
Norges vassdrags- og energidirektoratAndre institusjonerOffentlig rettede
NORSARTeknisk-industrielle institutterOffentlig rettede
Norsk institutt for bioøkonomiPrimærnæringsinstitutterOffentlig rettede
Norsk institutt for kulturminneforskningMiljøinstitutterOffentlig rettede
Norsk institutt for luftforskningMiljøinstitutterOffentlig rettede
Norsk institutt for naturforskningMiljøinstitutterOffentlig rettede
Norsk institutt for vannforskningMiljøinstitutterOffentlig rettede
Norsk PolarinstituttAndre institusjonerOffentlig rettede
Norsk RegnesentralTeknisk-industrielle institutterNæringslivsrettede
Norsk senter for folkemusikk og folkedansAndre institusjonerOffentlig rettede
Norsk senter for forskningsdataAndre institusjonerOffentlig rettede
Norsk senter for økologisk landbrukAndre institusjonerOffentlig rettede
Norsk Treteknisk InstituttAndre institusjonerNæringslivsrettede
Norsk Utenrikspolitisk InstituttSamfunnsvitenskapelige institutterOffentlig rettede
NORSUS Norsk institutt for bærekraftsforskningSamfunnsvitenskapelige institutterOffentlig rettede
NTNU SamfunnsforskningSamfunnsvitenskapelige institutterOffentlig rettede
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og SørAndre institusjonerOffentlig rettede
Rehabiliteringssenteret AiRAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
RevmatismesykehusetAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
RISE Fire ResearchAndre institusjonerNæringslivsrettede
RISE PFIAndre institusjonerNæringslivsrettede
Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskningPrimærnæringsinstitutterOffentlig rettede
Samfunns- og næringslivsforskningSamfunnsvitenskapelige institutterOffentlig rettede
Senter for GrunnforskningAndre institusjonerOffentlig rettede
Senter for klimaforskningMiljøinstitutterOffentlig rettede
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteterAndre institusjonerOffentlig rettede
Simula Metropolitan Center for Digital EngineeringAndre institusjonerOffentlig rettede
Simula Research LaboratoryAndre institusjonerOffentlig rettede
Simula School of Research and InnovationAndre institusjonerOffentlig rettede
Simula UiBAndre institusjonerOffentlig rettede
SINTEF EnergiTeknisk-industrielle institutterNæringslivsrettede
SINTEF HelgelandAndre institusjonerNæringslivsrettede
SINTEF ManufacturingTeknisk-industrielle institutterNæringslivsrettede
SINTEF NarvikTeknisk-industrielle institutterOffentlig rettede
SINTEF NordAndre institusjonerNæringslivsrettede
SINTEF Ocean, primærnæringsdelPrimærnæringsinstitutterNæringslivsrettede
SINTEF Ocean, teknisk-industriell delTeknisk-industrielle institutterNæringslivsrettede
SINTEF ÅlesundAndre institusjonerNæringslivsrettede
SINTEF, samfunnsvitenskapelig delSamfunnsvitenskapelige institutterNæringslivsrettede
SINTEF, teknisk-industriell delTeknisk-industrielle institutterNæringslivsrettede
Sjukehusapoteka Vest HFAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Solli Distriktspsykiatriske SenterAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Statens arbeidsmiljøinstituttAndre institusjonerOffentlig rettede
Statistisk sentralbyråAndre institusjonerOffentlig rettede
Statped, Statlig spesialpedagogisk tjenesteAndre institusjonerOffentlig rettede
Stiftelsen CatosenteretAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskningSamfunnsvitenskapelige institutterOffentlig rettede
Stiftelsen Norsk LuftambulanseAndre institusjonerOffentlig rettede
Sunnaas sykehusAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Sykehusapotek NordAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Sykehusapotekene i Midt-NorgeAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Sykehusapotekene i Sør-ØstAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Sykehuset i VestfoldAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Sykehuset InnlandetAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Sykehuset TelemarkAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Sykehuset ØstfoldAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Sørlandet SykehusAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Tannhelsetjenestens kompetansesentreAndre institusjonerOffentlig rettede
TelemarksforskingSamfunnsvitenskapelige institutterOffentlig rettede
Transportøkonomisk instituttMiljøinstitutterOffentlig rettede
Trøndelag Forskning og UtviklingSamfunnsvitenskapelige institutterOffentlig rettede
TyrilistiftelsenAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
Valnesfjord helsesportssenterAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
VestlandsforskingSamfunnsvitenskapelige institutterOffentlig rettede
Vestre VikenAndre institusjoner, helseforetakOffentlig rettede
VeterinærinstituttetPrimærnæringsinstitutterOffentlig rettede