Enheter i universitets- og høgskolesektoren

Enhetene i som inngår i FoU-statistikken 2017 for Universitets og høgskolesektoren er listet  opp under. For mer informasjon om organisasjonsendringer se Sammenlignbarhet over tid.

LærestedInstitusjonstype
Universitetet i Oslo (UiO)Universitet
Universitetet i Bergen (UiB)Universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)Universitet
UiT Norges arktiske universitetUniversitet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)Universitet
Universitetet i Stavanger (UiS)Universitet
Universitetet i Agder (UiA)Universitet
Nord universitetet (Nord)Universitet
Norges Handelshøyskole (NHH)Statlige vitenskapelige høgskoler
Norges musikkhøgskole (NMH)Statlige vitenskapelige høgskoler
Norges idrettshøgskole (NIH)Statlige vitenskapelige høgskoler
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)Statlige vitenskapelige høgskoler
Høgskolen i Molde - vitenskapelig høgskole i logistikkStatlige vitenskapelige høgskoler
Det teologiske Menighetsfakultet (MF)Private vitenskapelige høgskoler
VID vitenskapelige høgskolePrivate vitenskapelige høgskoler
Handelshøyskolen BIPrivate vitenskapelige høgskoler
Høgskolen i ØstfoldStatlige høgskoler
Høgskolen i Oslo og AkershusStatlige høgskoler
Høgskolen i InnlandetStatlige høgskoler
Høgskolen i Sørøst-NorgeStatlige høgskoler
Høgskulen på VestlandetStatlige høgskoler
Høgskolen i VoldaStatlige høgskoler
Samisk høgskole/Sami allaskuvlaStatlige høgskoler
Universitetssentret på Svalbard (UNIS)Andre høyere utdanningsinstitusjoner
Politihøgskolen i OsloAndre høyere utdanningsinstitusjoner
Kunsthøgskolen i OsloAndre høyere utdanningsinstitusjoner
Forsvarets høgskoleAndre høyere utdanningsinstitusjoner
NLA HøgskolenAndre høyere utdanningsinstitusjoner
Dronning Mauds Minne høgskole (DMMH)Andre høyere utdanningsinstitusjoner
Lovisenberg diakonale høgskoleAndre høyere utdanningsinstitusjoner
Høyskolen KristianiaAndre høyere utdanningsinstitusjoner
Westerdals Oslo ACTAndre høyere utdanningsinstitusjoner