Indikatorrapporten

Den årlige rapporten Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer gir en samlet oversikt over status og utvikling av virksomheten innenfor forskning, innovasjon, vitenskap og teknologi, og bygger blant annet på resultater fra de FoU-statistiske undersøkelsene. Rapporten er en ren nettpublikasjon, og du finner den her:

Rapporten inneholder beskrivelser og analyser av forsknings- og innovasjonsaktiviteten i Norge, internasjonale sammenligninger og en større tabelldel med nasjonal og internasjonal statistikk. Innholdet oppdateres løpende. På nettsiden kan du også laste ned tidligere rapporter og tabellsett.

Rapporten utgis av Norges forskningsråd. NIFU har redaktøransvaret og utarbeider rapporten i samarbeid med Forskningsrådet og Statistisk sentralbyrå.