Høyere utdanning

NIFU forsker på universiteter og høyskoler og deres virksomhet, organisering og styring, samt studenter og akademisk personale i høyere utdanning.

Forskningsområdet for høyere utdanning ledes av Nicoline Frølich.

Nyheter

Mari Elken nytt medlem i Akademiet for yngre forskere

Den 25. oktober tar Akademiet for yngre forskere opp 8 nye medlemmer for perioden 2018-2022. Til sammen har Akademiet nå 42 medlemmer, spredt over hele (...)

Rekruttering til forskning i sykepleie

Med et helsevesen i stadig endring øker fokuset på forskningskompetanse i sykepleiefaget. Sykepleiere med doktorgrad anses som sentralt både for utvikling av klinisk praksis og (...)

Utdanningsledelse ved norske høgskoler og universiteter

Til tross for at høyrere utdanning i Norge og internasjonalt har gjennomgått flere reformer de siste tiårene, viser resultater at strukturelle endringer på systemnivå ikke (...)

Utvalgte prosjekter

Kandidatundersøkelsen

NIFU har siden 1972 utført undersøkelser blant kandidater fra universiteter og høgskoler om deres tilpasning på arbeidsmarkedet (Kandidatundersøkelsen). Det innebærer bl.a. omfang av sysselsetting, arbeidsledighet, (...)

International student mobility: drivers, patterns and impacts (MOBILITY)

Internasjonalisering studentmobilitet står høyt på den utdanningspolitiske agendaen i Norge. Det er lange tradisjoner for at nordmenn tar hele utdanning i utlandet, og det er (...)

Arbeidsgiveres vurdering av kandidater med høyere utdanning

Prosjektets formål er å undersøke arbeidsgiveres erfaringer med nyutdannede med høyere utdanning eller fagskoleutdanning, samt deres rekrutteringsbehov for personer med slik utdanning. Det er særlig (...)

Utvalgte publikasjoner

Academic career structures in Europe : Perspectives from Norway, Denmark, Sweden, Finland, the Netherlands, Austria and the UK

NIFU Report 2018:4. The higher education sector is increasingly important to society and national economies. Recruitment to academic positions, academic career prospects, and working conditions (...)

Kompetanseutnyttelse blant mastere to–tre år etter eksamen : Resultater fra Spesialkandidatundersøkelsen 2017

NIFU-rapport 2018:2. Denne rapporten presenterer resultater fra en spørreundersøkelse blant personer som fullførte en mastergrad eller tilsvarende i 2014. De var utdannet i humanistiske og (...)

Massive, open, online, and national? A study of how national governments and institutions shape the development of MOOCs

Artikkel i tidsskriftet The International Review of Research in Open and Distributed Learning (IRRODL), vol. 18(5), 2017. Abstract: We explore interpretations of MOOCs around the globe (...)

Alle publikasjoner og prosjekter innen Høyere utdanning

  • publikasjoner
  • prosjekter