Kandidatundersøkelsen

NIFU gjennomfører på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet spørreundersøkelser til nyutdannede personer fra universiteter og høgskoler (Kandidatundersøkelser). Undersøkelsen omhandler de nyutdannedes tilpasning på arbeidsmarkedet, og også  utdanningens kvalitet og relevans.

Det finnes to type undersøkelser, halvtårsundersøkelser og spesialundersøkelser.  Halvtårsundersøkelsene gjennomføres i utgangspunktet på oddetallskull. Undersøkelsene foretas i november og spørreskjemaet sendes til kandidater som ble uteksaminert i vårsemesteret samme år. Disse undersøkelsene fungerer som en «temperaturmåler» på arbeidsmarkedet.

Spesialundersøkelsene gjennomføres i utgangspunktet på partallskull. Disse foretas vanligvis lengre tid etter eksamen, ofte tre år etter fullført utdanning. Spesialundersøkelsene tar gjerne opp flere temaer enn halvtårsundersøkelsene og fokuserer ofte på bestemte grupper. Enkelte ganger har spesialundersøkelsene inngått i større internasjonale undersøkelser.

Resultater fra undersøkelsene presenteres i artikler, bøker og i NIFU-publikasjoner.

 

Spørsmål om Kandidatundersøkelsen kan rettes til:
Siv-Elisabeth Skjelbred,
forsker 2, Studier av høyere utdanning
siv-elisabeth.skjelbred@nifu.no
(+47) 920 53 304