Mangfoldstatistikk

Statistikk om innvandrere og etterkommere av innvandrere i norsk forskning og høyere utdanning

Mangfoldstatistikken gir oversikt over innvandrere og etterkommere av innvandrere blant forskere og faglig personale, samt teknisk-administrativt personale med høyere utdanning, i norsk forskning og høyere utdanning i årene 2007, 2010, 2014 og 2018.

Hovedfunn fra oppdateringen presenteres også i NIFU-innsikt-serien, NIFU innsikt 2020:17

 

Finn mer informasjon om mangfold her:

2020: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

2017: Mer mangfoldstatistikk. Statistikk om innvandrere og etterkommere av innvandrere i norsk forskning og høyere utdanning. Revidert utgave.

2016: Mangfoldstatistikk: Statistikk om innvandrere og etterkommere av innvandrere i norsk forskning og høyere utdanning

2016: «Å være utlending er ingen fordel.» Karriereløp og barrierer for innvandrere i norsk akademia

 

Mangfoldstatistikken er et samarbeid mellom SSB og NIFU. Oppdragsgiver er Kunnskapsdepartementet, etter innspill fra KiF-komiteen.

Ønsker du mer informasjon om mangfoldstatistikken, ta kontakt med Hebe Gunnes (hebe.gunnes@nifu.no) eller Helge N. Næsheim (helge.nome.naesheim@ssb.no)