Nyhetsarkiv

Her finner du alle tidligere nyheter

23 aug 2017

Massive Open Online Courses (MOOC), som et globalt og nasjonalt fenomen innen utdanning, er i stadig utvikling. I en ny artikkel presenterer NIFU-forskere utviklingen slik den er i dag, med fokus på to gjeldende og kontrasterende forståelser av MOOC.

Les mer
16 aug 2017

Lærere og elever ser MatAdapt som en god idé, og at ressursen hadde potensial til å bli et verktøy til repetisjon eller som lekse. Men ressursen har også begrensninger.

Les mer
16 aug 2017

Hvordan man best mulig kan forstå og evaluere forskningens samfunnsbidrag diskuteres i mange land, og er aktuelt i Norge særlig i forbindelse med Forskningsrådets pågående fagevalueringer. Da NIFU-forsker Gunnar Sivertsen holdt et foredrag om temaet i København i juni, ble to av tilhørerne inspirert til å skrive om ideene hans i Weekendavisen.

Les mer
14 aug 2017

Hvordan er moderne universiteter organisert og styrt? Har 30 års universitetsreformer resultert i sterkere ledelsesstrukturer og lederskapskontroll? Det ser en ny bok nærmere på.

Les mer
3 jul 2017

De fleste fylkeskommunene mener at kvalifiserte søkere vil få læreplass - og at antallet lærebedrifter som ser det som aktuelt å si opp, eller ta inn færre lærlinger, er klart lavere enn i fjor.

Les mer
28 jun 2017

Selv om landene i studiet er underlagt EUs regler for statsstøtte, er det forskjell på innretningen av myndighetenes støtte til næringslivets forskning. Regelverket virker å være såpass romslig at det gir mulighet for variasjon i virkemidlene.

Les mer
28 jun 2017

Utviklingsveilederne i satsingen Ungdomstrinn i utvikling har opparbeidet seg verdifull dybdekunnskap om enkeltskoler og innsikt om hva kommuner har gjort og lært i satsingsperioden.

Les mer
23 jun 2017

Norsk polarforskningen er i stor grad preget av internasjonalt samarbeid. Hele 73 prosent av artiklene har medforfattere fra andre land. NIFUs analyse viser også at Norge er størst når det gjelder publiseringer basert på svalbardforskning.

Les mer