Nyhetsarkiv

Her finner du alle tidligere nyheter

28 jun 2017

Selv om landene i studiet er underlagt EUs regler for statsstøtte, er det forskjell på innretningen av myndighetenes støtte til næringslivets forskning. Regelverket virker å være såpass romslig at det gir mulighet for variasjon i virkemidlene.

Les mer
28 jun 2017

Utviklingsveilederne i satsingen Ungdomstrinn i utvikling har opparbeidet seg verdifull dybdekunnskap om enkeltskoler og innsikt om hva kommuner har gjort og lært i satsingsperioden.

Les mer
23 jun 2017

Norsk polarforskningen er i stor grad preget av internasjonalt samarbeid. Hele 73 prosent av artiklene har medforfattere fra andre land. NIFUs analyse viser også at Norge er størst når det gjelder publiseringer basert på svalbardforskning.

Les mer
22 jun 2017

Norsk utviklingsforskning har satt betydelige spor både i norsk politikk og internasjonalt. Men det er behov for bedre arenaer for kontakt mellom forskere og brukere.

Les mer
20 jun 2017

Forskningspolitikk 2/2017 foreligger nå. Forskningsrådets nytiltrådte direktør, John-Arne Røttingen, er allerede i gang med planer for rådets koordinerings- og rådgivningsoppdrag, sier han i dette nummers intervju.

Les mer
19 jun 2017

Små skoler og små kommuner blir pålagt å bruke resultatene fra nasjonale prøver, selv om prøvene faktisk ikke gir dem informasjon som de kan stole på. Det viser en ny artikkel som ser på bruken av presentasjonen av resultater fra nasjonale prøver, forfattet av NIFU-forskerne Elisabeth Hovdhaugen, Idunn Seland og Nils Vibe.

Les mer