Nyhetsarkiv

Her finner du alle tidligere nyheter

10 Mai 2017

Totalt 4,5 milliarder kroner ble brukt til bioteknologisk forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2015. Dette tilsvarer nesten 8 prosent av total FoU i Norge i 2015.

Les mer
26 apr 2017

Marin forskning er et satsingsfelt for havnasjonen Norge. I 2015 utgjorde driftsutgifter til marin forskning og utviklingsarbeid (FoU) 4,7 milliarder kroner, eller vel 8 prosent av landets samlede ressurser anvendt til FoU.

Les mer