9 feb 2016

16. februar, 2016: SusValueWaste-seminar med Lea Fünfschilling

Fünfschillings forskningsinteresser er forståelse av dynamikken i sosio-teknisk endring og innovasjon i infrastruktursektorer (som for eksempel vann) gjennom å se på ulike aspekter ved institusjoner, aktører og teknologi, samt hvordan disse er koblet sammen.

Lea Funfschilling er postdoktor ved CIRCLE ved Universitetet i Lund, og foreleser ved sosiologisk institutt ved Universitetet i Lucerne. Hun har en doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Basel. Hennes avhandling har tittelen «A dynamic model of socio-technical change. Institutions, actors and technology in interaction» og ble utgitt i 2014.

Hennes forskningsinteresser er forståelse av dynamikken i sosio-teknisk endring og innovasjon i infrastruktursektorer (som for eksempel vann) gjennom å se på ulike aspekter ved institusjoner, aktører og teknologi, samt hvordan disse er koblet sammen. Ekstra oppmerksomhet er viet institusjonalisering av nye og potensielt mer bærekraftige sosio-tekniske konfigurasjoner.

Seminaret er åpent for alle og det vil holdes ved NIFU, fra kl 12:00 til kl 14:30.

Vennligst gi beskjed hvis du kommer til lisa.scordato@nifu.no innen 12. februar 2016.