29 nov 2016

Åpent R-QUEST-seminar 29. november: Måling av forskningskvalitet – er siteringer veiledende eller villedende?

NIFU og forskningssenteret R-QUEST inviterer til workshop om siteringer og måling av kvalitet i forskning.

Tidspunkt: Tirsdag 29. november kl. 15-17
Sted: NIFUs lokaler på Tøyen, Økernveien 9

Det er bred enighet om at kvalitet i forskning handler om mer enn vitenskapelig gjennomslag. Likevel blir siteringer ofte brukt som eneste mål på forskningskvalitet. Hva kan siteringsindikatorer si om god eller fremragende forskning? Hva kjennetegner nasjoner som skårer høyt på siteringer? Hvilken vekt bør man legge på slike sammenligninger? Hvordan påvirker fokuset på siteringer forskernes adferd og forskningens innhold?

Det internasjonale forskningssenteret R-QUEST inviterer til åpent seminar om disse spørsmålene.

Program (seminaret foregår på engelsk)

15:00                     Welcome, by Research Professor, Liv Langfeldt, Center Director R-QUEST/NIFU

15:05-15:25         Opening the black box of national research performance
Senior Researcher Kaare Aagaard, CFA/Aarhus University and R-QUEST/NIFU

15:30-15:50         The mismeasurement of quality and impact: Contextualizing research assessment,
Professor Paul F. Wouters, Director, CWTS/Leiden University and R-QUEST

Kort pause

16:00-16:15         Policy options and dilemmas in promoting research quality,
State Secretary Bjørn Haugstad, Ministry of Education and Research

Open discussion

16:50-17:00         Wrap up and lessons learned, Research Professor Gunnar Sivertsen, R-QUEST/NIFU

Seminaret vil foregå på engelsk og blir ledet av forskningsleder Espen Solberg (NIFU).

Temaet er bl.a relevant for spørsmålet om å inkludere siteringer som indikator i finansieringssystemet for norske universiteter og høyskoler. Forslaget er nylig sendt ut på en bred høring. Høringssaken og NIFUs utredning av forslaget er tilgjengelig på regjeringen.no.

Påmeldingsfrist fredag 28. november kl. 10.00. Meld deg på her