17 aug 2015

Arendalsuka: Torbjørn Røe Isaksen mottar NIFU-evaluering (streames)

Regjeringen ga i 2014 NIFU i oppdrag å evaluere virkemiddelapparatet for kommersialisering av offentlig finansiert forskning. Nå lanseres rapporten.

Norsk økonomi går fra særstilling til omstilling. Spørsmålet om hvordan man skal øke forskningens bidrag til verdiskaping mer aktuelt enn noensinne. For å kunne treffe kunnskapsbaserte tiltak bestilte regjeringen i 2014 en evaluering av virkemiddelapparatet for kommersialisering av offentlig finansiert forskning, og NIFU ble valgt som leverandør.

KLIKK HER FOR Å SE STREAMING AV SEMINARET

Les rapporten her.

For mer informasjon, kontakt
Olav R. Spilling, forsker I, studier av forskning og innovasjon
olav.spilling@nifu.no
22 59 51 47 / 917 38 046