9 feb 2017

Artikkel om overgangen til bioøkonomien

NIFU-forskerne Lisa Scordato, Markus Bugge og Arne Martin Fevolden har publisert «Directionality across diversity: governing contending policy rationales in the transition towards the bioeconomy» i Sustainability.

Begrepet «bioøkonomi» er blitt tatt i bruk av en rekke myndigheter som en mulig løsning på globale utfordringer relatert til blant annet klimaendringer, matsikkerhet, mangel på naturressurser og globale helseproblemer. Formålet med artikkelen er å forbedre vår forståelse av bioøkonomien som begrep og de politiske aspektene ved sosio-tekniske overganger. Resultat av studiet indikerer en variert forståelse og tolkning av bioøkonomi.

Les artikkelen her

For mer informasjon, kontakt:
Lisa Scordato, seniorrådgiver, Forskning & innovasjon
lisa.scordato@nifu.no
(+47) 454 30 775

Denne artikkelen kan leses i sammenheng med «What is the bioeconomy? A review of the literature» av NIFU-forskerne Markus Bugge, Teis Hansen og Antje Klitkou.

Les artikkelen her