13 feb 2017

Artikkel om standardisering i høyere utdanning i Europa

NIFU-forsker Mari Elken har publisert “Standardization of (higher) education in Europe – policy coordination 2.0?” i Policy and Society.

En rekke nye politiske initiativer peker mot økt standardisering som et sentralt element i europeisk integrering av utdanning og høyere utdanning. Fokus på standarder for å øke kvalitet og effektivitet innen utdanning har også intensivert de siste tiårene, fremhevet av for eksempel internasjonale organisasjoner som OECD og standardiserte skoleprøver som PISA.

Artikkelen skisserer denne utviklingen og rollen til standardisering i høyere utdanning, og diskuterer politikken rundt og aspekter ved standarder. På et tidspunkt der EU og det større europeiske prosjektet er under økende press og tvil, kan man spørre seg om dette er en mulig framgangsmåte i høyere utdanning for å lede prosjektet videre.

Les artikkelen her

For mer informasjon, kontakt:
Mari Elken, stedfortredende forskningsleder/forsker II, Høyere utdanning
mari.elken@nifu.no
(+47) 960 94 033