7 Mar 2017

Artikler om læringsutbytte (HELOs) og høyere utdanning i spesialnummer

NIFU-forskerne Nicoline Frølich, Tine S. Prøitz, Agnete Vabø og Per Olaf Aamodt har publisert en rekke artikler i nyeste utgave av European Journal of Higher Education (vol. 52, issue 1, part I).

Denne spesialutgaven, med tittelen Higher education learning outcomes – ambiguity and change in higher education, er også gjesteredigert av Nicoline Frølich og Joakim Caspersen. Artiklene i utgaven bidrar med kritisk evaluering av en økende interesse for læringsutbytte og HELOs (Higher Education Learning Outcomes), og presenterer utfordringene assosiert med konseptet innen høyere utdanning.

Les artiklene her

For mer informasjon, kontakt:
Nicoline Frølich, forskningsleder, Høyere utdanning
nicoline.frolich@nifu.no
(+47) 960 94 037