6 Mar 2017

Bokkapittel om konsekvenser av endring i høyere utdanning

NIFU-forskerne Mari Elken og Nicoline Frølich har publisert “Pulling the plug in a bathtub: the big consequences of a small change in Norwegian higher education” i Policy analysis of structural reforms in higher education: processes and outcomes.

Kvalitetsreformen, introdusert i 2003, har vært gjenstand for oppmerksomhet i faglitteraturen innen høyere utdanning. En del av reformen foreslo muligheten til å endre på institusjonskategoriene. Ved å oppfylle en rekke kriterier for å oppnå akkreditering, kunne høyskoler søke om universitetsstatus. Bokkapittelet av Elken og Frølich undersøker strukturaspektet i reformen og foreslår muligheter for å tolke denne endringsprosessen.

Les kapittelet her

For mer informasjon, kontakt:
Mari Elken, stedfortredende forskningsleder/forsker II, Høyere utdanning
mari.elken@nifu.no
(+47) 960 94 033