13 jun 2017

Delta i årets Tidsbruk- og underviserundersøkelse

NIFU og NOKUT har i år slått sammen Tidsbruksundersøkelsen og Underviserundersøkelsen. Kvaliteten på undersøkelsene avhenger av høy svarprosent, og vi håper derfor at flere setter av tid til å svare.

Svarfristen nærmer seg, og vi oppfordrer alle som ennå ikke har svart til å bruke ti minutter på undersøkelsen. Alle som er i målgruppen har fått tilsendt e-post med en unik lenke til eget spørreskjema.

Undersøkelsen er myntet på alle faglig ansatte ved landets universiteter og høgskoler, både de som kun underviser og de som kun forsker. Målet med Underviserundersøkelsen er å gi et representativt bilde av faglig ansattes vurderinger av kvaliteten på studieprogrammer i høyere utdanning. Underviserundersøkelsen vil i år kombineres med NIFUs Tidsbruksundersøkelse blant vitenskapelig ansatte i universitets- og høgskolesektoren. De to undersøkelsene henvender seg til den samme populasjonen og gjennomføres derfor som et samarbeid mellom NOKUT og NIFU for å redusere antall undersøkelser i sektoren og begrense rapporteringsbyrden.

Årets undersøkelse er blitt omtalt i andre medier der både NIFUs direktør Sveinung Skule, analysedirektør Ole-Jacob Skodvin ved NOKUT og Forskerforbundets leder Petter Aaslestad oppfordrer til deltakelse.

Resultatene fra undersøkelsen publiseres i løpet av høsten på Studiebarometeret.
Les mer om undersøkelsen hos NOKUT.

For mer informasjon, kontakt
Hebe Gunnes, seniorrådgiver, statistikk og indikatorer
hebe.gunnes@nifu.no
(+47) 960 94 018