23 Mai 2016

Et riktig bilde av kvaliteten i de videregående skolene?

NIFU-seminar: SØF-rapporten «Skolekvalitet i videregående opplæring» konkluderer med stor variasjon i skolekvalitet mellom de videregående skolene i Norge. Men hvor godt egnet er egentlig funnene som verktøy for å forbedre de videregående skolene?

Tid: Mandag 6. juni 2016 kl. 14.00-16.00.
Sted: NIFU, Tøyen.

Hva bidrar skolene med til elevens utvikling? På oppdrag for Kunnskapsdepartementet har Senter for økonomisk forskning (SØF) undersøkt hvor mye den enkelte videregående skole bidrar til elevene læring.

Rapporten «Skolekvalitet i videregående opplæring» viser at hvilket fylke elevene bor i og hvilken videregående skole de går på, kan være avgjørende for skoleresultatene.

Men hvor godt fungerer egentlig tallene som mål på skolekvalitet og som verktøy for skoler og skoleeierne i arbeidet med skoleutvikling? Rapporten har utløst mye debatt, og flere mener at relevante indikatorer er utelatt.

Program:

  • Torberg Falch, professor NTNU/SØF: Presentasjon av rapporten Skolekvalitet i videregående skole.

Kommentarer ved

  • Eifred Markussen, forsker NIFU: Rapport om skolekvalitet: Hva vil man oppnå og hva blir konsekvensene?
  • Arly Hauge, fylkesutdanningssjef, Vest-Agder fylkeskommune: Hvordan kan resultatene brukes av skoleeier?
  • Rektor Vigdis Gjerberg, Askim videregående skole og rektor Brynjard Rønningen, Mysen videregående skole: Er resultatene et nyttig grunnlag for å forbedre skolene?

Deretter følger debatt med muligheter for spørsmål og innlegg fra salen.

Seminaret ledes av Roger Andre Federici, forskningsleder, NIFU.

Meld deg på her

Seminaret avholdes i NIFUs lokaler i Økernveien 9 på Tøyen 6. juni kl. 14.00-16.00. Påmelding innen torsdag 2. juni kl. 12.00.

Velkommen!

For mer informasjon, kontakt
Andreas Hardhaug Olsen
andreas.hardhaug.olsen@nifu.no
+47 41 66 20 86