14 Mar 2013

Fagseminar: Kunnskapsløftet som utdanningsreform

Hvordan skal vi egentlig forstå Kunnskapsløftet som utdanningsreform?

Velkommen til fagseminar om Kunnskapsløftet som utdanningsreform, torsdag 4. april kl 1500 - 1800 hos NIFU

Reformen bar bud om omfattende fornyelse og endring: Krav til tilpasset opplæring og grunnleggende ferdigheter ble sterkere. Dessuten skulle tydelige kompetansemål, involvering og skoleeiers ansvar sikre økt kvalitet i undervisningen.  Men hvordan har det gått? Hva vet vi nå?

I boka Reformtakter – Om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen presenteres de viktigste funnene fra alle prosjektene som har evaluert Kunnskapsløftet. På fagseminaret vil noen av resultatene bli løftet fram.

Tid: Torsdag 4. april fra kl 1500 – 1800
Sted: NIFU, Wergelandsveien 7, 6. etasje

Meld deg på her

Program:

Kl 1500: Velkommen og innledning ved Petter Aasen, rektor ved Høgskolen i Vestfold

Kl 1510: Kort introduksjon til bokas del I: Kunnskapsløftet som styringsreform, ved Jorunn Møller, professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

–            Prosjekt til fordypning ved Anna Hagen Tønder og Torgeir Nyen, forskere ved FAFO

Kl 1530: Kort introduksjon til bokas del II: Endring og kontinuitet i skolens praksis, ved Berit Karseth, dekan ved det Utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

–            Faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet ved Berit Lødding og Solveig Holen, forskere ved NIFU

Kl 1550: Kort introduksjon til bokas del III: En likeverdig og inkluderende skole? ved Petter Aasen, rektor ved Høgskolen i Vestfold

–            Strukturreform i motvind, ved Elisabeth Hovdhaugen, forsker ved NIFU

–            Rettigheter og praksis i samisk opplæring, ved Vigdis Nygaard, seniorforsker ved Norut Alta, og Marit Solstad, forsker ved Nordlandsforskning

Kl 1640: Kommentarer ved

–            Roar Grøttvik, medlem av programstyret for evalueringen av Kunnskapsløftet og spesialrådgiver i Utdanningsforbundet

–            Hvilke konsekvenser har arbeidet med evalueringen av Kunnskapsløftet fått for innholdet i den nye Stortingsmeldingen om grunnopplæringen som ble publisert 15. mars?


For nærmere informasjon, kontakt

Liv Ødegaard
liv.odegaard@universitetsforlaget.no
24 14 75 08 / 24 14 75 00