5 des 2016

Forskerseminar 15. desember: Moving forward with ICT in education: what makes the difference?

NIFU inviterer til forskningsseminar med Jo Tondeur ved Universitet i Ghent. Han vil snakke om IKT i utdanningen.

Tid: 15.12.2016 – kl 13.00-15.00
NIFU – Styrerommet.

Jo Tondeurs forskning er innen pedagogisk innovasjon, og det meste av arbeidet hans er knyttet til hvordan IKT integreres i undervisning og læreprosesser. Tondeur er spesielt interessert i å utforske samspillet mellom IKT-innovasjoner og faglig utvikling. Om sitt foredrag på NIFU sier han følgende:

“During the presentation I will focus on the multidimensional interaction of both teacher and school characteristics in developing a richer understanding of the complex process of technology use in education. Differential types of technology use will be considered and how they are related to variables such as teacher attitudes, educational beliefs, and school policies. Moreover I would also like to discuss the interplay between these variables and pre/in-service training for ICT-integration in education.”

Tondeurs paper “Understanding the relationship between teachers’ pedagogical beliefs and technology use in education: a systematic review of qualitative evidence” kan lastes ned her.

Du kan lese mer om Jo Tondeur her.

Seminaret vil i hovedsak rette seg mot forskere på relevante forskningsområder. Presentasjonen holdes på engelsk.

For påmelding, send en epost til mari.elken@nifu.no.