29 aug 2019

Frokostmøte 17. september: Kompetanseutvikling og livslang læring

Akademikerne inviterer, sammen med Senter for seniorpolitikk, til presentasjon av ny rapport om holdninger til kompetanse blant arbeidstakere over 50 år.

Sted: Thon Conference Universitetsgaten, Oslo
Tid: 17. september 2019, kl. 08.00–09.00

Akademikere er en stor og voksende gruppe arbeidstakere. Kompetanseutvikling er sentralt for å motivere akademikere til å stå lenge i arbeid og sikre læring i et arbeidsliv som endrer seg raskt. Hvordan kan det legges best mulig til rette for kompetanseutvikling?

En ny NIFU-rapport  legges frem i forbindelse med høringsfristen for Markussenutvalgets utredning «Lærekraftig utvikling. Livslang læring for omstilling og konkurranseevne» 23. september. NIFU-rapporten presenterer også ulike modeller for kompetanseutvikling.

Program:

08.00-08.05 Velkommen v/ leder i Akademikerne, Kari Sollien og direktør ved Senter for seniorpolitikk, Kari Østerud
08.05–08.20 Presentasjon av de viktigste funnene i rapporten v/ Dorothy S. Olsen, forsker II, NIFU
08.20–08.30 Kommentar fra Ingrid Somdal-Åmodt Vinje, Leder utdanning og forskning, Abelia
08.30–08.40 Kommentar fra Glenn Ruud, Global Learning and Development Director, Wilhelmsen Ships Service AS
08.40–08.55 Panelsamtale mellom leder I Akademikerne, Kari Sollien, president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg, administrerende direktør i Econa, Nina Riibe og direktør ved Senter for seniorpolitikk, Kari Østerud
08.55–09.00 Spørsmål fra salen og avslutning

Mer informasjon om frokostmøtet og påmelding finnes her på Seniorpolitikk.no.

NIFU-rapporten 2019:14 er tilgjengelig her.