1 jun 2017

Hvordan står det til med norske doktorgradskandidater?

Frokostseminar 13. juni: Hvordan er det å være doktorgradskandidat i Norge? NIFU lanserer rapport om ph.d.-kandidaters arbeidsvilkår, opplæringssituasjon og karriereplaner.

Sted: NIFU, Tøyen (Økernveien 9)
Tid: Tirsdag 13. juni 2017, kl. 08.30-10.00

Hvordan vurderer doktorgradsstudentene forskerutdanningens kvalitet og relevans? Hvordan følges de opp av lærestedet i løpet av utdanningen og hva slags arbeidsvilkår jobber de under? Hvor ønsker de seg etter endt utdanning og hvor attraktiv er forskning som karrierevei i dag? På oppdrag av Forskerforbundet har NIFU undersøkt hele populasjonen av norske doktorgradskandidater.

Forsker ved NIFU Taran Thune legger frem funn fra rapporten. Til diskusjon kommer blant andre

  • Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet
  • Åse Gornitzka, påtroppende viserektor for forskning ved UiO
  • Sofie Høgestøl, leder av UiODoc
  • Bendik Brinchmann, representant for Leger i vitenskapelige stillinger, Legeforeningen
  • Frode Georgsen, avdelingsdirektør Norges forskningsråd

Debatten ledes av forskningsleder ved NIFU Nicoline Frølich.

Det blir servert rundstykker og kaffe fra kl. 08.15.

Påmelding er stengt.

Velkommen!

For mer informasjon, kontakt
Huan Than
huan.than@nifu.no
(+47) 960 94 035