12 Mar 2019

Frokostseminar 13. mars: Hvordan vurderer arbeidsgiver nyutdannede?

Hvordan vurderer arbeidsgiverne de nyutdannedes kunnskaper og relevansen av høyere utdanning og fagskole? Hva vil arbeidsgiverne ha – mastergrad, bachelor eller fagskole?

Sted: NIFU, Tøyen, Økernveien 9
Tid: 13. mars 2019, kl. 08.15.-09.30

Hvilken kompetanse bør utdanningen gi – faglig spisskompetanse, praksis eller generiske ferdigheter? Betyr det noe hvilket lærested kandidatene kommer fra, og hvilke karakterer de har?

NIFU lanserer Arbeidsgiverundersøkelsen – en studie av  arbeidsgiveres synspunkter på relevansen og kvaliteten av utdanningen blant nyutdannede fra universiteter, høgskoler og fagskoler.

Forsker ved NIFU Liv Anne Støren vil legge frem rapportens hovedfunn. Kommentarer fra forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, adm. dir. i Abelia Håkon Haugli, prorektor for utdanning ved UiO Gro Bjørnerud Mo, prorektor for utdanning ved OsloMet Nina Waaler og avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS Anne-Cathrine Hjertaas.

Direktør ved NIFU Sveinung Skule vil lede seminaret.

Påmeldingen er stengt

Se NIFUs seminar om arbeidsgiverundersøkelsen i opptak her.

Velkommen!

For mer informasjon, kontakt
Andreas Hardhaug Olsen
andreas.hardhaug.olsen@nifu.no 
+47 41 66 20 86