20 okt 2019

Frokostseminar 29. oktober: Kjønnsbalanse i forskning – internasjonale perspektiver

Fire ledende internasjonale forskere kommer til NIFU for å snakke om kjønn og kjønnsbalanse i forskning.

Sted: NIFU, Tøyen (Økernveien 9)
Tid: Tirsdag 29. oktober 2019, kl. 09.00-11.00

Mangel på kjønnsbalanse i forskning og spesielt i faglige toppstillinger har lenge gitt grunn til bekymring. Selv om det har vært en gradvis økning i kvinneandelene, synes full kjønnsbalanse å ligge langt fram i tid. Lignende mønstre med manglende kjønnsbalanse i akademiske toppstillinger kan sees også i de fleste andre land. Til seminaret har vi invitert fire ledende internasjonale forskere til å holde presentasjoner om utvalgte tema relatert til kjønn og kjønnsbalanse i forskning.

Program for seminaret:

Innledning ved direktør Sveinung Skule og forsker Dag W. Aksnes, NIFU.

Shulamit Kahn, Boston University: Gender Bias in STEM Academia: Where it isn’t and where it is.

Marco Seeber, University of Gent/Universitetet i Agder: Evolution of the gender gap in academia in the last 25 years: insights from the Flemish university system.

Cassidy R. Sugimoto, Indiana University: Gendered Labor + Rewards in Science: A brief overview.

Giovanni Abramo, Italian National Research Council (CNR): What would happen if we distinguish the research performance of scientists by gender?

Seminaret er på engelsk.

Frokost serveres fra 08.45.

Meld deg på her! (Påmeldingen er nå stengt)