27 feb 2013

Frokostseminar 6. mars kl. 09.00-11.00: Arbeidslivssamarbeid motiverer studenter og letter overgangen til arbeid

I samarbeid med NIFU og Norgesuniversitetet inviterer NHO til et frokostseminar i Næringslivets hus på Majorstuen onsdag 6. mars kl. 0900–1100, hvor seniorforsker i NIFU, Taran Thune, presenterer rapporten Samarbeid med næringslivet i studietiden.

NIFU har nylig gjennomført en studie som ser på i hvilken grad studenter ved norske læresteder har kontakt og samarbeid med private og offentlige virksomheter i løpet av studiene, og hva slags betydning dette har for kandidatene. Studien viser at dette er svært vanlig, og at dette har positiv effekt på motivasjon, gjennomføring av studiene og for sysselsetting etter avlagt grad.

Rapporten vil kommenteres av Willy Holdahl, direktør HR og Organisasjonsutvikling GKN Aerospace Norway AS, og  professor Trine Syvertsen, som er dekan ved Det humanistiske fakultet ved UiO, kommenterer rapporten fra UH-sektoren.

Det vil være enkel servering fra kl. 0830.

Velkommen!

Med vennlig hilsen
direktør ved NIFU Sveinung Skule, direktør ved Norgesuniversitetet Eva Gjerdrum og kompetansedirektør i NHO Are Turmo

Les rapporten Samarbeid med arbeidslivet i studietiden

Påmelding