29 nov 2016

Frokostseminar 7. desember: Mangfold i norsk akademia

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning inviterer til frokostseminar om mangfold i akademia. Kunnskapsdepartementet ga oppdraget med å fremskaffe relevant statistikk til Statistisk sentralbyrå (SSB) og NIFU, og nå er resultatet klart.

Sted: NIFU, Tøyen (Økernveien 9)
Tid: 7. desember 2016, kl. 08.30-10.15

Mangfoldsstatistikken fra SSB og NIFU vil gi oversikt over innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i norsk akademia: tilsatte ved universiteter og høgskoler, forskningsinstitutter og helseforetak.

Statistikken vil være nyttig, både for institusjoner i sektoren, for myndighetenes arbeid med mangfold i akademia og for komiteens arbeid for kjønnsbalanse og mangfold.

  • Curt Rice: Velkommen
  • Bjørn Haugstad: Behovet for ny statistikk
  • Hebe Gunnes: Hovedfunn i den nye mangfoldsstatistikken
  • Elisabet Ljunggren: Anbefalinger til tiltak for å fremme økt etnisk mangfold i forskningen
  • Yael Harlap: A research perspective on diversity in academia
  • Marjan Nadim: Norskfødte med innvandrerforeldre inn i forskning

Frokostservering fra 08.30. Første innlegg starter 08.50.

Seminaret er åpent for alle.

For mer informasjon og påmelding, klikk her!