1 apr 2014

Frokostseminar: Akademikere – en forutsetning for produktivitet

Onsdag 2. april avholder Akademikerne et frokostseminar i sine lokaler om utdanning og produktivitet. Fra NIFU kommer Espen Solberg og Kyrre Lekve for å snakke om høyere utdanning og læring i arbeidslivet.

Etter PIAAC-undersøkelsen satt det seg et inntrykk av at næringslivet reddet Norge, mer på tross av enn på grunn av utdanningssystemet vårt. 16-24 åringene våre sliter på rangeringene både i lesing, tallforståelse og problemløsning, mens resultatene tar seg gradvis opp med alderen på individene.

NIFU har på oppdrag fra Akademikerne sett bak tallene og sitter igjen med et annet bilde.