12 okt 2018

Frokostseminar onsdag 24. oktober: Påvirker patentreformer utviklingslandenes produktive kapasitet?

Nasjonale reformer har hatt som mål å fremme utviklingslandenes industrielle og teknologiske utvikling. Hvordan har reformene fungert?

Sted: NIFU, Tøyen (Økernveien 9)
Tid: 
24. oktober 2018, kl. 08:30-10:00

I forbindelse med sitt medlemskap i WTO gjennomførte flere utviklingsland betydelige reformer av deres patentsystemer i perioden 1994-2005. Nasjonale reformer skulle sørge for raskere implementering av teknologi i utviklingsland og fremme utviklingslandenes industrielle og teknologiske utvikling.

En ny studie viser hvordan nasjonale patentreformer i 42 utviklingsland påvirker dynamikken til eksporten i disse landene, ved å se på data fra 1997 til 2014.

Professor ved Queen’s University (Kingston, Canada) Olena Ivus presenterer hovedfunn om forholdet mellom patentreformer og utviklingslandenes eksport. Deretter følger en kommentar av professor Per Botolf Maurseth (Handelshøyskolen BI). Etter hvert åpnes det for spørsmål fra salen.

Meld deg på

Seminaret avholdes i NIFUs lokaler på Tøyen, nærmere bestemt Økernveien 9, 0653 Oslo.

Frokost blir servert fra kl. 08.15. Påmelding innen mandag 22. oktober kl. 12.00.

Velkommen!

For mer informasjon, kontakt
Andreas Hardhaug Olsen
andreas.hardhaug.olsen@nifu.no
+47 41 66 20 86